Pagājušās nedēļas nogalē Briselē notika pirmā ES Enerģētikas ministru padomes sanāksme Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā ietvaros, kuru vadīja ekonomikas ministre Dana Reizniece – Ozola.

Sanāksmes laikā ES dalībvalstis pauda viedokļus par Enerģētikas Savienības stratēģisko ietvaru, diskutēja par enerģētikas infrastruktūras attīstību un prioritātēm, kā arī pārrunāja pēdējos notikumus enerģētiskās drošības jomā.

 

Enerģētikas Savienība

 

„Efektīvas Enerģētikas savienības izveide, kas sekmēs Eiropas enerģētiskās neatkarības stiprināšanu un klimata pārmaiņu politikas īstenošanu, ir viena no Latvijas prezidentūras prioritātēm,” uzsvēra Latvijas ekonomikas ministre D.Reizniece - Ozola. Turpinot „Rīgas Procesa” ietvaros sākto diskusiju, Padomes laikā ES dalībvalstu enerģētikas ministri pauda viedokli par Enerģētikas Savienības stratēģisko ietvaru, mērķi un galvenajām dimensijām. Kā informēts iepriekš, pirmā diskusija par šiem jautājumiem notika šā gada 6. februārī Rīgā Eiropas Komisijas un Latvijas prezidentūras kopīgi organizētajā konferencē, aizsākot “Rīgas procesu” Enerģētikas Savienības izveidē.

 

„Eiropas enerģētikas politikā nepieciešamas pārmaiņas. Pašreizējā politiskajā situācijā nepieciešams rast jaunus risinājumus Eiropas enerģētiskās atkarības mazināšanai un pilnībā integrētam enerģētikas tirgum. Šīs dienas diskusijā ministri bija vienisprātis, ka Enerģētikas Savienības mērķis ir rast līdzsvaru starp enerģijas pieejamību, drošību, ilgtspēju un Eiropas konkurētspēju, sekmējot zemu izmešu ekonomikas attīstību. Vienlaikus ministri atzina, ka Eiropā nepieciešams stiprināt dalībvalstu sadarbību integrēta un efektīvi funkcionējoša vienota enerģijas tirgus izveidē,” sanāksmes rezultātus komentē ekonomikas ministre.

 

Sanāksmes laikā Eiropas Komisija iepazīstināja Padomes dalībniekus ar stratēģiju Enerģētikas Savienības izveidei. Eiropas Komisija ir atzinusi, ka Eiropas enerģētikas sektorā pastāv vairākas problēmas, kuras netiek atrisinātas tikai ar līdzšinējo instrumentu palīdzību. Eiropas Komisija Enerģētikas Savienības izveidi salīdzina ar Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanu 1950. gadā. Latvijai Enerģētikas Savienības izveide ir īpaši nozīmīga, lai stiprinātu enerģētisko neatkarību un radītu drošas alternatīvu energoresursu piegādes.

 

ES enerģētikas ministru diskusijas rezultāti tiks iesniegti ES Padomes prezidentam Donaldam Tuskam kā Padomes ieguldījums gaidāmajām diskusijām par Enerģētikas Savienības nodibināšanu no 19. - 20. martam plānotajā Eiropadomē.

 

Enerģētikas infrastruktūra

 

ES Enerģētikas ministru padomes sanāksmes laikā tika pārrunāti arī turpmāk veicamie pasākumi, lai veicinātu efektīvu un savstarpēji savienota enerģijas tirgus ieviešanu, tai skaitā dalībvalstu enerģijas tirgu izolācijas izbeigšanu. Neskatoties uz ES valstu vadītāju nosprausto mērķi izbeigt enerģētisko izolāciju 2015. gadā, vēl joprojām pastāv reģioni, kas ir pilnībā izolēti no Eiropas iekšējā enerģijas tirgus, tajā skaitā Baltijas valstis.

 

„Diskusiju caurvija steidzamības aspekts, kad ministri atkārtoti uzsvēra nepieciešamību sasniegt pilnībā funkcionējošu un savienotu Eiropas iekšējo enerģijas tirgu, lai Eiropā nodrošinātu nepārtrauktu enerģijas piegādi,” diskusijas rezultātu skaidroja Latvijas ekonomikas ministre.

 

Padomes sanāksmes laikā Eiropas Komisija iepazīstināja Padomes dalībniekus ar jauno komunikāciju par “Elektrības starpsavienojumu 10 % mērķa sasniegšana – Eiropas elektrības tīkla gatavība uz 2020. gadu”. Komunikācija sniedz ieskatu par plānotajām Eiropas Komisijas aktivitātēm un uzdevumiem, lai sasniegtu izvirzīto mērķi uz minimālo starpsavienojumu īstenošanu.

 

„Visas komunikācijā minētās aktivitātes palielinās Eiropas enerģētisko neatkarību, veicinās investīciju veikšanu, mazinās slodzi uz vidi un sekmēs zaļās enerģijas attīstību, radot jaunas darba vietas. ES enerģētikas ministri īpaši uzsvēra nepieciešamību veicināt reģionālo sadarbību un investīciju veikšanu stratēģiskajā un viedajā infrastruktūrā, kā arī sekmēt uz tirgus principiem balstīta investīciju klimata radīšanu Eiropā,” norāda D.Reizniece - Ozola.

 

Diskusijas rezultāti tiks iekļauti sintēzes ziņojumā par 2015. gada ES izaugsmes pētījumu, īpaši uzsverot nepieciešamību modernizēt un paplašināt esošo ES enerģētikas infrastruktūru.

 

Citi jautājumi

 

Sanāksmes laikā ES enerģētikas ministri uzklausīja arī Eiropas Komisijas sniegto informāciju par aktualitātēm ES enerģētikas drošības stiprināšanā. Eiropas Komisija informēja par ES, Ukrainas un Krievijas sarunām, kas notika šīs nedēļas sākumā Briselē, un kuru galvenais rezultāts ir vienošanās par ziemas pakotnes ievērošanu, kas nodrošinātu stabilas gāzes piegādes Eiropai tuvāko mēnešu laikā.

 

Papildu informācija

 

Latvijas ekonomikas ministres D.Reiznieces – Ozolas, Eiropas Komisijas viceprezidenta Maroša Šefčoviča un ES klimata un enerģētikas komisāra Ariasa Kaņjetes preses konferences videoieraksts publicēts šeit:

 

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/transport-telecommunications-and-energy-council-march-2015

 

Latvijas ekonomikas ministres D.Reiznieces – Ozolas uzruna presei (doorstep) pirms Padomes sanāksmes un sanāksmes fotogalerija aplūkojama ES Padomes mājaslapā:

 

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/transport-telecommunications-and-energy-council-march-2015/arrival-and-doorstep-latvian-presidency-reizniece-ozola1

 

 

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: