Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu logopēdu metodiskās apvienības vadītāja D. Roze organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz Talsu pirmsskolas izglītības iestādi “Kastanītis”, kā arī piedalījās 4. Baltijas logopēdu kongresā Rīgā.

Talsu bērnu dārzā tiek īstenotas sešas speciālās izglītības programmas: ar valodas traucējumiem, fiziskās attīstības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem, somatiskām saslimšanām un smagiem attīstības traucējumiem. Logopēdes vēroja, piedalījās un analizēja logopēdiskās nodarbības par tēmu “Pavasaris lauku sētā”. Kā nozīmīgs faktors, jāatzīmē kolēģu īpaši bagātīgā materiāli tehniskā bāze un mūzikas skolotājas iesaistīšanās logopēdiskajās nodarbībās, veicot logoritmikas vingrinājumus. Diskusiju laikā notika dalīšanās pieredzē, kā norit darbs Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs, tika izvērtēts darbs ar vecākiem, tika salīdzināta, analizēta pozitīvā un ne tik pozitīvā pieredze. It īpaši tika pārrunātas realizētās darba formas abās pilsētās, kuras sniedz vislabākos rezultātus.

Latvijas Logopēdu asociācija sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas asociācijām Rīgā organizēja 4. Baltijas Logopēdu kongresu “Ēd droši, runā braši”, kurā piedalījās arī Ventspils logopēdes. Galvenais kongresa mērķis bija dalīties starpdisciplinārās zināšanās, prasmēs un pieredzē par rīšanas traucējumiem bērniem un pieaugušajiem. Kā arī aktualizēt jautājumus mūsdienu logopēdijā, kas saistīti ar runas un valodas traucējumu diagnostiku, korekciju dažādos vecumposmos.

Kongresā uzstājās pieci ārvalstu speciālisti no Lielbritānijas, Šveices, Francijas, Igaunijas un Austrijas. Tika piedāvāta iespēja piedalīties vienā no sešām darbnīcām par dažādām tēmām, piemēram, teipošana logopēdijā, orofaciālo funkciju klīniskais novērtējums un iedarbība.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: