27. aprīlī plkst. 9.00 Ventspils Jaunrades namā norisināsies ikgadējā pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu mācību gada noslēguma konference „Skolotājs un bērns izglītības sistēmā”. Šogad konference saplānota sadarbībā ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas mācībspēkiem.

Konferencē piedalīsies pirmsskolas pedagogi no Ventspils pilsētas, rajona un Talsiem, aicināti arī bērnu vecāki, kopā jau ir pieteikušies 150 dalībnieki.

Konference tiks atklāta ar Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieces Ingas Pāvulas uzrunu. Tad tiks godināti 20 pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki, kas pirmsskolā nostrādājuši 40 gadus. Piemiņas medaļu un uzslavas rakstu par ilggadēju, nesavtīgu un profesionālu ieguldījumu pirmsskolas darbā saņems PII „Rūķītis” vadītājas vietniece metodiskajā darbā Ligita Birzniece, PII „Rūķītis” pirmsskolas skolotāja Dzintra Zakmane, PII „Rūķītis” pirmsskolas skolotāja Ināra Seļivanova, PII „Rūķītis” pirmsskolas skolotāja Dace Cīrule, PII „Rūķītis” logopēde Dzintra Posuma, PII „Rūķītis” medicīnas māsa Dzintra Visocka, PII „Zīlīte” skolotāja palīgs Sarmīte Grīnberga, PII „Zīlīte” vadītāja Zinta Pāvilsone, PII „Zvaigznīte” mūzikas skolotāja Larisa Kononova, PII „Zvaigznīte” vadītāja Olga Ņefjodova, PII „Zvaigznīte” vadītājas vietniece metodiskajā darbā Tatjana Deņisenko, PII „Saulīte” pirmsskolas skolotāja Mudīte Dzene, PII „Saulīte” pirmsskolas skolotāja Austra Pūpoliņa, PII „Saulīte” medmāsa Rita Blumberga, PII „Varavīksne” pirmsskolas skolotāja Mirdza Ārija Diedišķe, PII „Varavīksne” logopēde Valērija Panova, PII „Margrietiņa” veļas mazgātāja Jeļena Androsa, PII „Margrietiņa” mūzikas skolotāja Daiga Geste, PII „Margrietiņa” skolotāja palīgs Benita Ševčenko un PII „Margrietiņa” vadītāja Gunta Eiferova.

Par mācību gada aktualitātēm informēs Ventspils Izglītības pārvaldes pirmsskolas metodiķe Sandra Gūtmane. Kā bērnudārzu pamatlicēja Fr. Frēbeļa teorijas iedzīvojušās PII “Varavīksne” ikdienā prezentēs PII “Varavīksne” vadītāja Kristīne Boitmane. Par Vides izglītību pirmsskolā pieredzē dalīsies PII “ Eglīte” skolotāja Inese Broka. Pēc tam sekos metodisko apvienību vadītāju mācību gada pārskata prezentācijas: par aktualitātēm logopēdu darbā stāstīs Logopēdu metodiskās apvienības vadītāja Dace Roze, bet par sportu kā bērna veselības pamatu stāstīs Sporta skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Kristīne Fogele, savukārt par mūziku kā bērnu intelektuālās attīstības veicinātāju – Mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Liene Prelgauska.

Turpinājumā klātesošie noklausīsies Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas mācībspēku lekcijas: „Bērnam jēgpilna pedagoģiskā procesa norise pirmsskolā”, „Pirmsskolas vecuma bērnu jēgpilna matemātisko priekšstatu veidošana pedagoģiskajā procesā”, „Vizuālā māksla netiešai bērnu lasīt un rakstīt mācīšanai” un „Skolotāja un bērna sadarbības iespējas mācīšanās procesa sekmēšanai rotaļās”.

Vienlaikus būs iespējams arī apskatīt Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu gatavoto mācību materiālu izstādi.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: