Ventspils dome šā gada pamatbudžeta ieņēmumus palielinājusi par 5,7 milj. latu, savukārt izdevumi palielināti par 2,2 milj.latu.

Pēc veiktajiem grozījumiem precizētais pašvaldības budžeta ieņēmumu apjoms kopā ar iepriekšējā gada naudas līdzekļu atlikumu plānots 45,9 milj. latu apmērā.

Pašvaldības izdevumi 2010. gadā noteikti 43 milj.latu apmērā, tajā skaitā izdevumi 10,7 milj. latu apmērā investīciju projektiem, ko plānots finansēt no kredītlīdzekļiem.

Gan pašvaldības budžeta ieņēmumos, gan izdevumos lielākās izmaiņas saistītas ar investīciju projektu realizāciju:

  • saņemts avanss projekta „Ielu infrastruktūras attīstība, 2. kārta” realizācijai Ls 6 500 000 apmērā,
  • noslēgusies vairāku investīciju projektu realizācija, piem., jaunas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” būvniecība, Jaunrades nama rekonstrukcija, šaursliežu dzelzceļa attīstība, 6.vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionālajiem traucējumiem.
  • saņemts avanss no ārvalsts finansējuma projekta „Kapacitātes apguve fondu apguvei” realizācijai, kas tiks pilnībā finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.
Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: