Biedrība „Baltijas asociācija – transports un loģistika” šodien presē izplatījusi paziņojumu par Ventspils brīvostu. Diemžēl paziņojumā tīši vai netīši ir virkne kļūdu, neprecizitāšu un apgalvojumu, kas ne tikai neatbilst patiesībai, bet arī nopietni apvaino Ventspils brīvostas pārvaldi un uzņēmumus, kas strādā brīvostas teritorijā.

Tā teikts Ventspils brīvotas pārvaldes izplatītajā paziņojumā presei. Ventspils brīvotas argumenti ir šādi

Brīvostas darbu vada valsts un pašvaldība

No paziņojuma noprotams, ka biedrība „Baltijas asociācija – transports un loģistika” (BATL) nav pilnībā informēta par normatīvajiem aktiem, kas regulē ostu darbību. Nav saprotams, ko biedrība domājusi ar aicinājumu nodrošināt „tiešu valsts iejaukšanos” Ventspils brīvostas darbā. 1995.gadā pieņemtais likums „Par ostām” nosaka, ka Ventspils ostas valdē (tāpat kā Rīgas ostas valdē) ir četri attiecīgās pašvaldības un četri valsts (ekonomikas ministra, finanšu ministra, satiksmes ministra un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra) izvirzīti pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru kabinets. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdēs piedalās ne mazāk kā seši valdes locekļi, un lēmumu pieņem, ja par to nobalso ne mazāk kā pieci valdes locekļi. Tātad pilnīgi nevienu lēmumu brīvostas valde nevar pieņemt bez valsts izvirzītu pārstāvju piekrišanas. Līdz ar to Ventspils brīvostas pārvalde pilnībā noraida jebkādu apmelojumu par aizmuguriski pieņemtiem lēmumiem, kas minēti BATL paziņojumā.

Kas attiecas uz BATL aicinājumu novērst tiesājamu personu atrašanos brīvostas valdes sastāvā, vēršam uzmanību, ka Latvijā tāpat kā visā demokrātiskā pasaulē tiesāšanas fakts nav vainas pierādījums.

Konfidencialitāte garantē konkurētspēju

BATL aicina padarīt pieejamus Ventspils brīvostas valdes dokumentus. Jāsaka, ka investīciju projektu īstenošanā konfidencialitāte ir vispārpieņemta prakse, it īpaši lēmumu pieņemšanas stadijā. Konfidencialitātes prasības ievēro ne tikai Ventspils brīvostas pārvalde, kam Ventspilī uzticēta investoru piesaiste, bet arī citas institūcijas, kas strādā ar šādiem jautājumiem. Ventspils brīvostas pārvalde par investoru piesaisti konkurē ar citām līdzīgām institūcijām Latvijā un citur pasaulē, tāpēc darījumu informācijas izpaušanas lūgums no biznesa organizāciju puses (ko pārstāv BATL) šķiet, mazākais, dīvains.

Kazahu investori saņēmuši lielu Ventspils atbalstu

Ventspils brīvostas pārvalde noraida jebkādas spekulācijas par to, ka VBP vēlas traucēt kazahu investīcijas Ventspilī. Ventspils brīvostas pārvalde šī gada 7.jūnijā jau skaidroja, ka Ventspilī uzņēmējiem tiek sniegts maksimāls atbalsts. Tomēr A/S „Ventspils Grain Terminal” slikto apgrozījuma rādītāju (izmantoti tikai 5% no termināla jaudas) dēļ Ventspils brīvostas pārvalde nesaņem plānotos ienākumus no ostas maksām, kas ir galvenais Ventspils brīvostas pārvaldes ienākumu avots un arī resurss kredītu, kas ņemti infrastruktūras (tai skaitā a/s „Ventspils Grain Terminal”) attīstībai, atmaksai.

Ventspils brīvostas funkcija ir rūpniecības attīstība

No paziņojuma nav saprotams, kas tieši domāts ar minēto „vērienīgo Ventspils meža zemju degradāciju”. Ventspils brīvostas pārvaldes funkcija ir attīstīt ražošanu brīvostas teritorijā. Šobrīd nekādi līgumi par zemes, uz kuras pašreiz atrodas meža audzes, izmantošanu nav. Ventspils brīvostas teritorijā vēl ir ap 800 ha brīvas zemes, kas paredzēta rūpniecības attīstībai. Ventspils brīvostas pārvalde aicina ikvienu uzņēmēju uzsākt un attīstīt savu uzņēmējdarbību Ventspilī. Ikviens investors ir laipni gaidīts, un viņam tiks piedāvāti vislabākie iespējamie nosacījumi – gan brīvās ekonomiskās zonas priekšrocības, gan konkurētspējīga zemes nomas maksa.

Kam vajadzīgi melīgi minējumi?

BATL apgalvo, ka nav skaidrs, kāpēc VBP atsakās rīkot atklātu konkursu uz jaunceļamā sauskravas termināla operatora vietu. Atbilde ir ļoti skaidra – tāpēc, ka līgums ir noslēgts. Līgums par jaunceļamā sauskravas termināla izmantošanu noslēgts 2006.gadā ar SIA „Ventplac”, kurš nodarbojas ar kokmateriālu pārkraušanu un šobrīd to dara SIA „Noord Natie Ventspils Terminals” teritorijā. BATL apgalvojums, ka konkursa nerīkošana ir viens no nosacījumiem ES fondu piesaistīšanai, neatbilst patiesībai. ES fondu uzraugošās institūcijas par līgumu ar SIA „Ventplac” ir informētas un nekādu iebildumu šai sakarā nav.

Dīvaini kā pierādījumu Ventspils brīvostas pārvaldes it kā sliktajai darbībai lasīt to, ka Ventspils ostas kravu apgrozījums mazinājies salīdzinot ar deviņdesmito gadu vidu. Īpaši, ja to raksta asociācija, kas pulcē transporta un loģistikas uzņēmumus un noteikti zina, ka kopējā kravu apgrozījuma kritums ir saistīts tikai un vienīgi ar naftas cauruļvada slēgšanu 2002.gadā, kas bija Krievijas lēmums, bet pārējo kravu apjoms Ventspils ostā patiesībā ir palicis nemainīgs un pat palielinājies.

Ventspils brīvostas pārvalde aicina BATL nediskreditēt savu vārdu ar minējumu, pieņēmumu un populistisku saukļu izplatīšanu presē, kas nodara būtisku kaitējumu uzņēmējdarbības videi Latvijā kopumā.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: