Nekustamais īpašums, Pērk

  • Nopirkśu dzivokli centrā vai parventā lidz 10000eiro.

  • Pērk mežu īpašumus un cirsmas, kā arī izpērkam domājamās daļas, pērkam arī ieķīlātus un citādāk apgrūtinātus meža īpašumus, var būt kopā ar lauksaimniecības zemi, māju...

  • Vēlos īrēt dzīvokli pilsētā ar izpirkšanas tiesībām var būt remontejams.e-pastu nekādu piedāvājumus pa telefonu.

  • Vēlos nopirkt 3- ist. priv. dzivokļi. 9 stavu maju -nepiedavat piedavajumus ludzu sutiet uz e-pastu

  • Pērk mežu īpašumus un cirsmas, kā arī izpērkam domājamās daļas, pērkam arī ieķīlātus un citādāk apgrūtinātus meža īpašumus, var būt kopā ar lauksaimniecības zemi, māju...