Sniega tīrīšana

Megatonna | 25.11.2023, 09:35:21 | 3272

Ziniet! Mums viss ir kārtībā ar valsts pieņemto Pašvaldību likumu, bet nav kārtībā ar šī likuma izpratni un interpretaciju vietējā pašvaldībā, kura praktiski ilgus gadus nodarbojas ar privatīpašnieku apkrāpšanu, izmantojot saistošo noteikumu represīvu spiedienu un neievērojot citu cilvēku tiesības, sodot pat invalīdus! Pie tam stāstot, ka rūpējas par pilsētas iedzīvotāju labklājību.
Pašvaldību likums, 4. pants. Autonomās funkcijas (1) Pašvaldības pienākums gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana..........kā arī noteikt teritoriju un būvju uzturēšanas prasības.

Komentāri (34)

 • 0
  Megatonna 25.11.2023, 09:36:03

  Kas ir kopīgs, piemēram, privātīpašumam piegulošajā pilsētas koplietošanas territorijā sastādītajiem kokiem, ielas apgaismojumam, īpašumam piegulošajām koplietošanas ietvēm un zālājiem? ..... Lai to uzturētu kārtībā (samainītu spuldzes, apgrieztu zarus kokiem, nopļautu zāli, notīrītu ietvi), nepieciešams speciāls aprīkojums un finansējums. Tad ar ko atšķiras ielu apgaismojuma uzturēšana kārtībā no zāles pļaušanas vai sniega tīrīšanas? Ne ar ko! Gan tur, gan tur ir vajadzīga nauda un atbilstošs aprīkojums un darba rīki!
  Lasām likumu tālāk.....
  4. pants. (4) - Autonomo funkciju izpildi finansē no pašvaldības budžeta......(vai valsts)

 • 0
  Megatonna 25.11.2023, 09:36:43

  Tad uz kāda pamata cilvēkiem pa savu naudu, lai uzturētu pašvaldības teritoriju, vajag iegādāties zāles pļāvējus, degvielu, darba rīkus un darba apģērbu, pat smilts-sāls maisījumu un jāmaksā par pašvaldības teritorijā savākto atkritumu izvešanu? Nekur likumā nav atrunāts, ka to jādara īpašniekiem par saviem līdzekļiem. Un kur privātīpašnieks var iepazīties ar pašvaldības teritorijas uzturēšanā ieguldīto privāto līdzekļu kompensēšanas kārtību?
  Tālāk ....
  4. pants. (2) Pašvaldība autonomās funkcijas pilda atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un noslēgtajiem līgumiem.
  45. pants. Saistošie noteikumi, par kuru pārkāpšanu var paredzēt administratīvo atbildību (1)

 • 0
  Megatonna 25.11.2023, 09:37:09

  Dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus un paredzēt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, nosakot administratīvos pārkāpumus un par tiem piemērojamos administratīvos sodus, ja likumos nav noteikts citādi, šādos jautājumos: par īpašumam piegulošu, publiskā lietošanā nodotu pašvaldības teritoriju kopšanu..........
  Kur var iepazīties ar nodošanas aktu - par publiskā lietošanā nodotu pašvaldības teritoriju kopšanu privatīpašniekiem, vai ar privātīpašniekiem noslēgtus līgumus par teritorijas kopšanu, kā to pieprasa likums? .......Nerunāsim pat par to, ka Eiropā līgumu noslēgšana ar privātīpašniekiem ir juridiska norma.....

 • 0
  Megatonna 25.11.2023, 09:37:29

  Tātad, rezumējot rakstīto – pašvaldība IR tiesīga pieprasīt, lai mēs koptu piegulošo privatīpašumam teritoriju, BET tikai tad, kad pati pašvaldība to finansiāli vai materiāli nodrošina, vai vienojoties ar privātīpašniekiem, par to nosledzot attiecīgus līgumus atbilstoši un proporcionāli pieguļošās teritorijas platībai (šobrīd nav ievērots samērīguma princips, vienam jātīra, piemēram, 10m, citam – 10 reizes vairāk). Un vēl, ja Jūs sodīs par teritorijas nekopšanu, Jums nevajag griezties, ne Satversmes tiesā, ne tiesāties ar valsti, kā jums, iespējams, ieteiks pašvaldība. Šajā konkrētajā gadījumā likumu pārkāpj tikai pašvaldība, tādēļ lai pašvaldība juridiski paskaidro, kāpēc cilvēkam, kurš ir pašvaldības budžetā iemaksājis nekustamā īpašuma un zemes nodokli, bez atlīdzības jāiegulda savi līdzekļi publiskās teritorijas uzturēšanai, kamēr šo teritoriju izmanto pārējie pilsētas iedzīvotāji un tūristi.

 • -8
  Kristiāna 27.11.2023, 14:22:48

  Kādam tikti tīk sazvērestību teorijas... Droši vien esat arī to starpā, kas pārliecināti, ka aiz lidmašīnām paliekošās strīpas ir mūsu indēšana...
  Bet ja nopietni, tad šāda piegulošo teritoriju tīrīšanas prakse ir daudzviet ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Un, lai arī tas nav ērti, protams, kā jebkas, kas jādara pašam, tas ir saprotami un normāli sakopt teritoriju sev apkārt. Ne tikai savu sētu. Pat laukos cilvēki paši appļauj ceļmalas, kas vairs nav viņu sēta, viņu īpašums un tiem, kam ir tehnika - izšķūrē ceļu tiem, kam nav. Protams, jums neviens neprasa šķūrēt ielu, tikai ietvi pie jūsu teritorijas.. Bet jā, man liekas, ka tā ir normāla, cilvēciska prasība - uzturēt teritoriju sev apkārt, kas pie reizes iemāca arī novērtēt savu un līdzcilvēku darbu.

 • -7
  Būvniecības administratīvā inspekcija 01.12.2023, 11:27:49

  Būvniecības administratīvā inspekcija informē, ka Ventspils pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumos Nr. 7 ir noteiktas prasības īpašumu un tam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju uzturēšanā. Pašvaldība ir publiska persona, kura darbojas iedzīvotāju interesēs, tā nav nedz privātpersona, nedz uzņēmums, kur kāda persona gūst labumu. Publiskā lietošanā esošās pašvaldības teritorijas izmanto sabiedrība kopumā, tiek lietota infrastruktūra parki, skvēri, ielas, laukumi, pludmale u.t.m.l.
  Ziemas periodā pašvaldība nodrošina ielu, brauktuves, stāvvietu, sabiedriskā transporta pieturvietu, veloceliņu, laukumu, parku u.c. teritoriju attīrīšanu no sniega, privāto īpašumu īpašnieki iesaistās kopējās pilsētvides uzturēšanā, kopjot īpašumam piegulošo teritoriju (ietvi), tādejādi kopīgiem spēkiem tiek panākta droša un sakārtota pilsētvide.
  Pateicamies pilsētniekiem par ieguldīto darbu pilsētvides uzturēšanā.

 • -1
  Megatonna 01.12.2023, 16:37:04

  Būvniecības administratīvā inspekcija pateicas iedzīvotājiem par ieguldīto darbu, bet ne par privātīpašnieku iztērēto naudu pilsētas teritorijas uzkopšanā. Mums arī patīk sakopta vide, šo darbu darām ar prieku, tikai skumji, ka joprojām to nākas darīt par saviem līdzekļiem.

 • 0
  Pornieks 02.12.2023, 13:00:06

  Zini kas ir, Megatonna, man šķiet ka BŪS LABAIS !!!

 • 0
  Heinrich 25.11.2023, 10:43:03

  Lai tad pašvaldība katram privātmājas īpašniekam ,kam uzspiests kopt piegulošo teritoriju,izsniedz 1 gab.finiera sniegalāpstu (ar piekniedētu zāģa asmeni ,protams) un 1 gag.izkapti ,iesietu kātā,komplektā ar strīķi,kapināmo laktiņu un āmuriņu

 • 0
  Heinrich 25.11.2023, 12:56:38

  Drukas kļūda-pareizi jābūt-1 gab.izkapti,tālāk kā tekstā

 • 0
  Megatonna 25.11.2023, 13:14:39

  Vel reiz....Pašvaldību likums
  45. pants. Saistošie noteikumi, par kuru pārkāpšanu var paredzēt administratīvo atbildību (1) Dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus un paredzēt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, nosakot administratīvos pārkāpumus un par tiem piemērojamos administratīvos sodus, ja likumos nav noteikts citādi, šādos jautājumos: par īpašumam piegulošu, publiskā lietošanā nodotu pašvaldības teritoriju kopšanu...

 • 0
  Megatonna 25.11.2023, 13:15:02

  Neviena vārda tur nav par finansiālā nodrošinājuma deleģēšanu privātīpašniekiem....Runa ir tikai par kopšanu, respektīvi, par darba pienākumu.....Piemēram: pilsētas autobusa vadītājam arī ir pienākums kopt un uzturēt kārtībā savu autobusu, (šajā gadījumā tas ir atrunāts darba līgumā), bet tas nenozīmē, ka visas detaļas remontam, salona kopšanai un instrumentus vadītājs pirks pa savu naudu! Tas pats piemērs ir ar apkopējiem pašvaldības iestādēs, arī sētniekiem - viņi tikai uzkopj pašvaldības telpas un teritoriju, bet darba izpildes finansiālo pusi (darbarīkus un visu parejo) viņiem nodrošina pašvaldība saskaņā ar likumu.

 • 0
  Megatonna 25.11.2023, 13:15:46

  Sanāk dīvaina situācija, privatīpašniekiem jākopj īpašumam piegulošu, publiskā lietošanā esošu pašvaldības teritoriju, bez nodrošinātiem darba rīkiem, bez līguma (vai vienošanās) un bez atlīdzības. Kā nepiekrist tam, ka tā ir juridiska patvaļa no pašvaldības puses, jo runa likumā ir tikai par teritorijas kopšanu. Lūk, Pašvaldību likumā rakstīts: 4. pants. (4) - Autonomo funkciju izpildi finansē no pašvaldības budžeta. Pašvaldība, ludzu, tad nodrošiniet to!

 • -8
  Tārps 25.11.2023, 17:47:55

  Kāpēc karloviča kungs nekko gudru neuzraksta???
  Laikam aizbraucis uz savu dzimteni,zilupes mežiem

 • -1
  Kondrāds Karlovičs 25.11.2023, 19:58:36

  Tārps sapņo par Zilupes mežiem, koka mantiņām , un ceļš uz saulaino Ventspilī kur dzīvo un smird forumā

 • 0
  juris700 27.11.2023, 13:20:32

  Inresē ko nu dome un komunālie ar labiek.komb. nu atbildēs pret šo rakstu
  Autorei cepums no manis....

 • 0
  Tārps 27.11.2023, 19:30:13

  Nekko neatbildēs,jo viņiem jau viss ir ok.
  Cilvēkam problēmas??? Cilvēkam jau tas problēmas bet ne jau kungiem

 • 0
  Decembris 27.11.2023, 17:43:54

  Nepriecājies par agru. Vienam otram stipri jāiespringst, lai pareizi atrakstītos...ja vispār turēs par vajadzīgu kaut ko atbildēt...

 • 0
  Opaps 27.11.2023, 17:58:26

  Domāju,ka atbildes nebūs. Bet,ja viņi saņemsies,tad atbilde būs sekojoša-īstiem ventiņiem sakārtot pieguļošo teritoriju ir iedzimts gēnos vai tam līdzīgs.

 • 0
  Kondrāds Karlovičs 27.11.2023, 18:01:33

  Sveiciens Domei un komunāliem jaunā gadā un gatavojiet atbildi Megatonnai un citiem foruma apmeklētājiem un privāt māju iedzīvotājiem

 • -5
  Pornieks 30.11.2023, 15:57:21

  Vispār Bucher Municipal ir ārkārtīgi noderīga ražotne, var jaust arī Viziumā.

 • -3
  Pornieks 02.12.2023, 11:57:39

  Tur var kaut ko praktisku kopīgi izgudrot lai, kā mēdz sacīt, vilks paēdis un kaza dzīva?

 • -3
  Pornieks 02.12.2023, 12:09:08

  Atsevišķos gadalaika periodos acīmredzot sastrēgums kombinātā ir liels : tehnikas var pietrūkt un milzīga sniega lāpsta atkal jau kļūst par gados cienījamas sētnieces labāko draugu... kuram katram priekšniecības apvidniekam, kas geznojas pagalmā, pēc idejas varētu uzstādīt priekšā šķūri.
  Teiksim, vispārināts elementārais jautājums, vai visas vasarā lietojamās vai citādi pieejamās tehnikas vienības ir pielāgotas arī ziemai un ja nē tad kā to labāk un mūsdienīgāk izdarīt?

 • -3
  Pornieks 02.12.2023, 12:32:35

  Mūsdienu piekarēm ir pietiekami veikli risinājumi, materiāli samērā viegli.
  Ar tiem lielajiem traktoriem jau var sanākt vandālimsms un vinš nebūt ne visur tiek klāt, ietves tīrīšana joprojām ir roku darbs un svīšana ļaudīm kas tāpat nemaz nav dzīvē uz zaļākā zara.

 • -3
  Pornieks 02.12.2023, 12:48:49

  Gluži vienkārši zinu ka šādam tādam wrangler vilītim ar automātisko ātrumkārbu vēl ap gadsimtu miju bija jau pieejams no rūpnīcas pasūtit līdzi originalo sniega lāpstu, lūdzu. Ja tev ir nereālakais džips - kas tur ko nepastumdīt to sniegu, ar vieglo sarežģitāk būtu kad klīrenss zemāks un dzinējs vārgāks. Neko, sabraucam visi uz sevisa plača, apskatās kāda kuram labāk der, ko pielāgot - tīrā izklaide. Kam trūka cauruļu priekšā, tika sev pie gaumigi uzzīmētiem custom made ķenguru sitamajiem.
  Vai ir citi kādi varianti, pieņemsim, atrastos zāles pļāvējs kāds vai lapu sūknis, nezinu, idejām jābūt.

 • -2
  Pornieks 02.12.2023, 13:15:44

  Nebūt pa jūsu panceriem netiek šauts no RPG-7.
  Vienkārši izvērsta pārruna par dažādas civilās jebšu vieglās militārās tehnikas dīkstāvi. Un citām sezonālām ierīcēm.

 • 0
  Decembris 29.11.2023, 19:42:14

  Kristiānai.
  Ak, ko tu sirsniņ, leijerē,
  Ak, manu muļķa leijerkastīt...

 • -1
  Kurzemnieks - 30.11.2023, 18:11:57

  Tā tak tāda pat lembergistu vaukšķe kā iepriekšējā,Marta P.!
  Tādai jāuzsauc-kuč,kuņa,būdā!

 • 0
  Cuca 02.12.2023, 07:49:24

  Būvniecības administratīvā inspekcijai-
  Vienīgi pašvaldība tīrīšanai izlieto nodokļu maksātāju naudu, privātais savus līdzekļus. Svaru kausi nav vienādi. Pašvaldība ar glaunu tehniku brauc un kur privātam pieguļoša teritorija sākas lāpsta paceļās. Traģikomiski. Vai tie kas tīra sev pieguļošo teritoriju maksā mazāku īpašuma nodokli zemei? Ir vietas, kur pa pagalmu pāri slāj pus pilsēta, bet tīra privātais, apgaismo privātais.

 • -8
  Kristiāna 04.12.2023, 14:07:00

  Kādu vēl naudu pašvaldībai vajadzēja izmantot?
  Nu tā ir ar īpašumu - tas uzliek arī pienākumus. Tā ir viena no lietām, kas jāsaprot. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji arī rūpējas par pagalmu un piegulošajām teritorijām, tas liekas pieņemami, ja. Bet tikai ne privātmāju īpašnieki..
  Visi pārējie - tas ir OK.

 • 0
  Tārps 05.12.2023, 01:40:58

  Kristiāna,no kura laika iedzīvotāju kopj daudzīvokļu māju pagalmus,ko tu tur murgo
  To dara sētnieki

 • -2
  Pornieks 09.12.2023, 09:40:18

  Montreal snow ❄ removal process
  https://www.facebook.com/watch/?v=726294382895778&__cft__[0]=AZWEPNUfcnW0V2h8kQK5GKX4VxhmeJ00hWHacKD1aisVo2P8MgFBiIVmAAqhaIFfHNUowbSpJtvt-Gk5-3wcPo8Cx07ezL7eSoYRIrzj12iuEt75etVI0iK7kHuqUo-np_9TStYwlxnyz48nXKXrAFoGB1ULmfG6Hrpy_idR-e1Z21H39DlZXqdrp6grIp16DV8&__tn__=%2CO%2CP-R

 • 0
  trakais oposums 10.12.2023, 09:56:25

  Kā man rīkoties,ja Latvijas republikas satversme neapmaksātu piespiedu darbu pieļauj tikai avārijas situācijās un to seku likvidēšanā? Vai arī tikai ar tiesas lēmumu?

 • -2
  Pornieks 30.12.2023, 12:00:23

  https://www.facebook.com/reel/7302422146469521/

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: