Līdzdalība! Kas tad īsti līdzdarbojas?

BestOfZeBest | 06.05.2021, 07:53:58 | 466

Pēdējā laikā teju kā lamu vārdu daudz kur piesauc līdzdalības budžetu. Kas tas tāds ir? Vai tad tas nav tas pats budžets parastais?? Kas tur līdzdarbojas? Un līdzdarbojas ieliekot vai tērējot budžetiņu!?

Komentāri (9)

 • -5
  Soross 06.05.2021, 09:28:05

  Līdzdalības finansējums nozīmē to, ka iedzīvotāji iesniedz savus projektus domē (iekšpagalmu remontiem, kultūras aktivitātēm utt.), un dome līdzdarbojas, atbalstot finansiāli.

 • 0
  BestOfZeBest 06.05.2021, 13:49:19

  Tu gribi teikt, ka tas ir atsevišķs budžets? Ir kāds reāls projekts kas tā ietvaros arī ir uztaisīts?

 • 0
  еs 06.05.2021, 20:41:29

  "Jau pašlaik lielākā daļa no Latvijas pašvaldībām īsteno dažādus projektu konkursus ar mērķi veicināt iedzīvotāju līdzdalību. Un, lai arī daži no projektu konkursu un līdzdalības budžeta posmiem ir līdzīgi, piemēram, iedzīvotāji var sagatavot un iesniegt paši savas idejas, būtiski uzsvērt, ka līdzdalības budžets un projektu konkursi nav viens un tas pats. Būtiskākās atšķirības ir tādas:

  1. projekta izstrādes laikā pašvaldība nodrošina iespēju iedzīvotājam konsultēties ar pašvaldības pārstāvjiem, piemēram, palīdzot ar dažādiem aprēķiniem vai informācijas sniegšanu;

  2. iedzīvotājiem ir tiesības balsot par iesniegtajām idejām;

  3. pašvaldība ir tā, kas īsteno uzvarējušās idejas, kā arī nodrošina komunikāciju ar idejas iesniedzēju par projekta īstenošanas procesu."

 • 0
  еs 06.05.2021, 20:43:10

  "Lai arī dažos projektu konkursos arī notiek iedzīvotāju balsošana, līdzdalības budžets ietver visus trīs augstāk minētos nosacījumus. Līdzdalības budžeta ieviešana pašvaldībā nenozīmē, ka pašvaldībai ir jāatsakās no projektu konkursu īstenošanas - līdzdalības budžets ir papildus rīks, ar kuru ir iespējams veicināt iedzīvotāju līdzdalību."

  Sīkāk: https://likumi.lv/ta/id/314744

 • -1
  tiešām suns 06.05.2021, 12:52:30

  jāsmejas-domei sava dzīve-mēs viņiem līdzi neturam,,,,dikti viņi uzklausa iedzīvotājus,,,,,kaut kā tā...

 • -1
  Ventspils pilsētas dome 07.05.2021, 12:17:54

  Atbild Finanšu nodaļa:
  Līdzdalības budžets ir process, kas sniedz iespēju vietējiem iedzīvotājiem noteikt to, kā tiek iztērēta daļa no pašvaldības budžeta. Būtiskākais ieguvums no līdzdalības budžeta ir tāds, ka tas palīdz iesaistīt cilvēkus lēmumu pieņemšanas procesā un palīdz iedzīvotājiem piemeklēt, viņuprāt, piemērotāko risinājumu konkrētai problēmai. Lai veicinātu Ventspils pilsētas iedzīvotāju iesaisti budžeta sagatavošanas procesā un dotu iespēju iedzīvotājiem noteikt pašvaldības budžeta sadalīšanas principus, Ventspils pilsētas dome 2020.gada nogalē, pieņemot Ventspils pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu, lēma arī par jaunu iniciatīvu – līdzdalības budžeta apstiprināšanu.

 • -1
  Ventspils pilsētas dome 07.05.2021, 12:18:17

  Pašvaldības 2021.gada līdzdalības budžetā ir apkopoti vairāk nekā 100 iedzīvotāju (kā piemēram, bērnu vecāku, sociālā aprūpes nama “Selga”, daudzdzīvokļu māju kopsapulču u.c.), biedrību, nodibinājumu un dažādu apvienību (kā piemēram, politiski represēto apvienības, pensionāru biedrības “Liedags”, biedrības “Latvijas Sarkanais krusts”, biedrības “Piecas izaugsmes formulas”, amatiermākslas kolektīvu un kultūras biedrību, makšķernieku kolektīva, sporta klubu un biedrību u.c.) ierosinājumi.

 • -1
  Ventspils pilsētas dome 07.05.2021, 12:18:34

  To realizācijai pašvaldība 2021.gadā novirzījusi finanšu līdzekļus 3,5 milj. EUR apmērā. Ar 2021.gada līdzdalības budžetā apstiprinātajām izdevumu pozīcijām iespējams iepazīties Ventspils pilsētas portālā https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_dokumenti/pasvaldibas_budzets/

  Ņemot vērā, ka līdzdalības budžets ir jauna iniciatīva, lai izvērtētu 2021.gada līdzdalības budžeta apguves progresu un sniegtu par to informāciju sabiedrībai, tuvākajā laikā Ventspils pilsētas domes sēdē paredzēts izskatīt š.g. 1.ceturkšņa līdzdalības budžeta pārskatu, kas tiks publicēts arī Ventspils pilsētas portālā . Ar pārskatu varēs iepazīties ikviens interesents.

 • 0
  BestOfZeBest 08.05.2021, 14:29:57

  Paldies!

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: