Ventspils pašvaldības policijai vairs neuztic kārtības uzraudzīšanu brīvostas teritorijā

еs | 03.03.2021, 12:09:59 | 1698

"Lai uzraudzītu kārtību Ventspils brīvostas sauszemes teritorijā un ostas akvatorijā, ar 1.martu, darbu Ventspils brīvostas pārvaldē sāk Ostas kontrole. Lai gan Ostas kontroles darbinieku galvenais uzdevums būs uzraudzīt tieši brīvostas pārvaldes objektus, vēl vienas uzraudzības struktūras klātbūtne pilsētā tikai vēl vairāk uzlabos ventspilnieku drošību.

Ventspils brīvostā strādājošo termināļu teritorijās par to uzraudzību, caurlaižu režīma ievērošanu muitas zonā un citiem drošības jautājumiem gādā paši privātie ostas termināļi, kuri nomā brīvostas teritorijas. Ventspils brīvostas pārvaldes uzdevums ir uzraudzīt brīvostas pārvaldes objektus publiski pieejamā teritorijā. Iepriekš šo darbu veica Ventspils pilsētas pašvaldības policija, kas vairākus gadus uzvarēja brīvostas pārvaldes iepirkumā."

Avots: https://www.portofventspils.lv/lv/medijiem/brivostas-teritorijas-un-objektu-uzraudzibu-veiks-ostas-kontrole/

Komentāri (69)

 • -2
  еs 03.03.2021, 12:10:30

  "Iemesli neturpināt līdzšinējo praksi, bet veidot VBP Ostas kontroli bija vairāki. Pirmkārt, gan Latvijas Jūras administrācija, gan Valsts drošības dienests vērsa Ventspils brīvostas pārvaldes uzmanību uz faktu, ka ostas uzraudzība netiek veikta pietiekošā apjomā, proti, - netiek pārraudzīts notiekošais akvatorijā un nenotiek atpūtas kuģu kontrole, kā arī netiek pilnībā pildītas Starptautiskajā kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodeksā (ISPS) noteiktās prasības kontrolēt to kuģu apkalpju darbības, kas pietauvojas piestātnēs ārpus privātajiem termināļiem, piemēram, uz remonta laiku."

 • -2
  еs 03.03.2021, 12:11:03

  "Otrkārt, VBP izsludinātajā iepirkumā Ventspils pilsētas pašvaldības policijas piedāvātā līgumcena daudzkārt pārsniedza citu pretendentu piedāvājumu. Turklāt drošības institūcijas vērsa brīvostas pārvaldes uzmanību, ka atsevišķas pašvaldības policijas darbības varētu būt saistītas ar sankcionētu personu, tādējādi apdraudot pašu VBP. Tāpat neviena no firmām, kas pieteicās brīvostas pārvaldes izsludinātajā iepirkumā, nevarētu nodrošināt ostas akvatorijas kontroli, savukārt, Ostas kontroles rīcībā būs ne tikai automašīnas objektu uzraudzībai sauszemes teritorijā, bet arī VBP flotes kuģi akvatorijas kontrolei.

  Treškārt, Ostas kontroles funkcijas veiks speciāli apmācīti esošie Ventspils brīvostas pārvaldes darbinieki papildus saviem tiešajiem amata pienākumiem no tām brīvostas pārvaldes struktūrām, kur amata specifika lielākoties liek būt dežūrrežīmā. Tādējādi tiks efektīvāk izmantoti brīvostas pārvaldes iekšējie resursi, kā arī nodrošināta izaugsme pašu darbiniekiem. "

 • -7
  ^^—^^ 03.03.2021, 14:54:55

  "Otrkārt, VBP izsludinātajā iepirkumā Ventspils pilsētas pašvaldības policijas piedāvātā līgumcena daudzkārt pārsniedza citu pretendentu piedāvājumu"

  Tad jau varēja ņemt "citu pretendentu piedāvājumus" - vai tiešām vienkāršāk bija uztaisīt savu ostas kontroli? Izklausās maksimāli dīvaini..

 • -9
  sranskis 03.03.2021, 15:01:02

  Neizklausās dīvaini! IR dīvaini, ja palasa iepirkuma dokumentus!
  Citam nākamajam pretendentam pamatnodarbošanās ir bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana!:)

 • -12
  sranskis 03.03.2021, 12:34:31

  Interesanti gan, jo visos pieejamos oficiālajos dokumentos šis iepirkums tiek definēts kā "pārtraukts"! Tas nekur nav minēts. Otrs- tad Ostas kontrole būs brīvostas parvaldes struktūra vai kā? Valsts iestāde uzņemsies apsardzes funkcijas?

 • -8
  Brīvība 03.03.2021, 14:58:39

  A čo, sākas pingpongs starp divām nedraudzīgām iestādēm.
  Un ne jau pašvaldības dēļ.
  Neies jau pašvaldības muņikiem uzticēt apsardzi.

 • -2
  aga 04.03.2021, 18:55:25

  Nav nekāds pingpongs. Tīri stratēģiski AL kliķe ir zaudējusi karu. Ir ieņemta teritorija un nomainīti cilvēki, politiskā galva ir cietumā + tiek taisīta jauna kārtība (lasīt tiek sasietas rokas ienaidniekam). Viss, tie laiki ir beigušies un sākušies citi. Tas jau bija sen gaidāms un zināms rezultāts.

 • -10
  ^^—^^ 03.03.2021, 15:00:59

  "Turklāt drošības institūcijas vērsa brīvostas pārvaldes uzmanību, ka atsevišķas pašvaldības policijas darbības varētu būt saistītas ar sankcionētu personu, tādējādi apdraudot pašu VBP." - ja kāda drošības institūcija ko tādu būtu teikusi, tad par to jau sen būtu sākts kāds process. Vai nu Kristovska apsēstība jau nākusi tik tālu, ka viņš sevi par drošības institūciju sācis dēvēt?

 • -2
  Vadims Kevrelis 03.03.2021, 15:20:01

  PP primārais uzdevums un pienākums ir kārtības nodrošināšana pilsētā. Kāpēc uzvarēja brīvostas iepirkumos arī ir saprotams. Nevajag PP vīrus apkraut ar nevajadzīgiem pienākumiem.

 • -1
  Angriff 03.03.2021, 15:24:56

  Arī uz paceļamā tilta "šlagbaumu" aizstāt ar pašvaldības kruķu automašīnu ir drusku jocīgi.

 • -12
  sranskis 03.03.2021, 15:26:52

  Tu maz zini kādi pienākumi un darbi bija jāveic pašvaldības policijai saskaņā ar līgumiem kādi pienākumi bija paredzēti izputējušā iepirkumā? Tā ka neizpaudies par lietām, kurās neko nejēdz!

 • -11
  sranskis 03.03.2021, 15:28:25

  Angriff- un tagad to darīs brīvosta, kā arī patrulēs pilsētas ielās un teritorijās!

 • -6
  ^^—^^ 04.03.2021, 14:13:01

  Redzot kā strādā brīvosta, kad kravu apjoms tikai krīt, tas, ka patrulēšanu pilsētā veiks viņi nekādā mērā neveicina drošības sajūtas rašanos.

 • -1
  Elza Bērziņa 03.03.2021, 16:08:56

  Nav izprotama šāda līguma slēgšana ar Ventspils pašvaldības policiju,kurai jau ar “”likumu par policiju” ir noteikts sabiedriskās kārtības sargāšana pilsētā.Kā arī daudzu gadu garumā šādus līgumus papildus slēdza ostā strādājošie termināļi,faktiski maksājot VPP jau par apmaksātu pakalpojumu.

 • -5
  ^^—^^ 04.03.2021, 14:16:48

  Pašvaldības policija patrulē pašvaldības teritorijā. Brīvostas teritorija ir brīvostas teritorija, par to kā organizēt kārtību, tīrību un drošību ir brīvostas atbildība.

 • -3
  Vadims Kevrelis 03.03.2021, 17:04:56

  Tas bija tīrs rekets.

 • -9
  pasvaldibas.policija@ventspils.lv 04.03.2021, 09:38:59

  Ņemot vērā komentētāja ES nepatiesi pausto informāciju www.ventasbalss.lv komentāru sadaļā, Ventspils pilsētas pašvaldības policija informē par sekojošo.
  Atbilstoši likuma “Par policiju” 19.1 panta pirmajā daļā noteiktajam, Ventspils brīvostas pārvaldei (turpmāk – VBP) kā publisko tiesību juridiskā persona drīkst izveidot ostas policiju vai arī, brīvostas teritorijas un objektu aizsardzībai un uzraudzībai piesaistīt līgumorganizāciju, kas būtu spējīga realizēt likuma “Par policiju” 19.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās tiesības un pienākumus.
  Šāds pienākums VBP izriet gan no Latvijas Republikas likumu normām, gan starptautiskajām normām, piem. Starptautiskais kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodekss (ISPS), Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2005/65/EK (2005. gada 26. oktobris) “Par ostu aizsardzības pastiprināšanu”.

 • -9
  pasvaldibas.policija@ventspils.lv 04.03.2021, 09:39:06

  Iepirkumu VBOP 2020 /107 “Par Ventspils brīvostas teritorijas un objektu aizsardzību un uzraudzību” VBP bija spiesta pārtraukt, jo šī iepirkuma nosacījumi bija izstrādāti neatbilstoši Ventspils brīvostas aizsardzības plānam, kā arī minētajām normatīvo aktu normām.
  Uz šo brīdi VBP ir pazeminājusi prasības Ventspils brīvostas teritorijas un objektu aizsardzībai. Taču, ņemot vērā to, ka Ventspils brīvostas teritorijā atrodas virkne paaugstinātas bīstamības objektu, pastāv pamatotas bažas, ka šādas VBP rīcības rezultātā var tikt radīti apdraudējumi Ventspils pilsētai un tās apkārtnei, iedzīvotāju veselībai un dzīvībai, kā arī videi.

 • -2
  Ventspils brīvostas pārvalde 04.03.2021, 11:28:24

  Cien.Pašvaldības policija! Lūdzu, neizplatiet nepatiesu informāciju!

  1) Drošības prasības ostā nosaka normatīvie akti, tostarp starptautiskie, nevis brīvostas pārvalde. Ventspils brīvostas pārvalde nevar pazemināt un, protams, nepazemina prasības brīvostas teritorijas un objektu aizsardzībai, kā pilnīgi nepareizi norāda Pašvaldības policija. Ja runājam par drošības prasību ievērošanu, tad VBP tieši pretēji – ir ieviesusi virkni papildus pasākumu.

 • -1
  Ventspils brīvostas pārvalde 04.03.2021, 11:28:57

  2) Ne iepriekš izsludinātajam iepirkumam “Par Ventspils brīvostas teritorijas un objektu aizsardzību un uzraudzību”, ne iepriekš slēgtajiem līgumiem ar Pašvaldības policiju nav tiešas saistības ar paaugstinātas bīstamības objektiem vai bīstamo kravu apriti ostā. Katrā ostas terminālī ir sava apsardze un savs aizsardzības plāns, kas tiek gan pildīts, gan uzraudzīts. Pašvaldības policija līguma ar Ventspils brīvostas pārvaldi ietvaros neuzraudzīja ostas termināļus, no kuriem vairāki tiešām ir paaugstinātas bīstamības objekti. Šībrīža izmaiņas uz drošības nodrošināšanu termināļos neattiecas pilnīgi nekādā veidā.
  3) Ventspils brīvostas pārvaldes un Pašvaldības policijas līgums paredzēja uzraudzīt kārtību ap Ventspils brīvostas valdījumā nodotajiem nekustamajiem īpašumiem publiskā Ventspils teritorijā, piemēram, ap rūpnīcu ēkām Kustes dambī, ap brīvostas administratīvajām ēkām, Ostas promenādē utml.

 • 0
  Ventspils brīvostas pārvalde 04.03.2021, 11:29:30

  Drošība ostā ir un būs pirmajā vietā!
  Aicinām Pašvaldības policiju, pirms nekorekti interpretēt likuma “Par policiju” 19.1 pantu, izlasīt likuma 1.pantu: “Policija ir apbruņota militarizēta valsts vai pašvaldības institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.” Lai godprātīgi pildītu 1.panta prasības, Pašvaldības policijai nav nepieciešams līgums ar Ventspils brīvostas pārvaldi.

 • -9
  sranskis 04.03.2021, 11:39:07

  Ventspils brīvostas pārvaldei- citēju "3) Ventspils brīvostas pārvaldes un Pašvaldības policijas līgums paredzēja uzraudzīt kārtību ap Ventspils brīvostas valdījumā nodotajiem nekustamajiem īpašumiem publiskā Ventspils teritorijā, piemēram, ap rūpnīcu ēkām Kustes dambī, ap brīvostas administratīvajām ēkām, Ostas promenādē utml. "
  Vai tas jāsaprot tā, ka tagad Ventspils pilsētas minētās teritorijas patrulēs VBP izveidotā struktura(?) vai kāds cits komersants?

 • -1
  Ventspils brīvostas pārvalde 04.03.2021, 11:58:46

  sranskim.
  Ostas kontrole, papildus videonovērošanai, kas arī tiek izmantota, lai uzraudzītu šos objektus, kā arī diennakts dežurantiem vairākos objektos, veiks šo objektu uzraudzību un apsekošanu.

 • -2
  Lielais Kretīns 04.03.2021, 12:24:32

  Laiks paņemt popkornu, šis būs interesanti. Varbūt varētu pēc covid uztaisīt boksa maču starp VPP un VBP, kā to dara slavenības, kas strīdas :D

 • 0
  Vadims Kevrelis 04.03.2021, 10:28:47

  Paaugstinātos bīstamības objektos (terminālos) ir savi ugunsdzēsēju depo kuri tad arī nodrošina šo objektu drošību. Nav ne mazāko šaubu ka tajos strādā tie kuri ir izgājuši speciālo apmācību un zina savu darbu, un rīcību ārkārtējās situācijās, tādejādi nodrošinot šo objektu drošību.

 • -10
  Dajūsko 04.03.2021, 10:35:55

  Jau kuro dienu, tagad īpaši ventbunkers smirdinās. Ne naktī, ne dienā logu atvērt nav iespējams. Līdz vēmienam. Lokācija kā parasti Poruka un Puškina ielas.

 • 0
  ventspilnieks 36,7 04.03.2021, 10:58:31

  Tas ir tāpēc, ka ogļūdeņražiem biržā ir uzkāpusi cena. Vajag izglītoties :D

 • 0
  Ventspils brīvostas pārvalde 04.03.2021, 11:33:21

  Šādos gadījumos lūdzam ziņot Valsts vides dienestam pa tālruni 26338800. Tikai Valsts vides dienesta inspektoriem ir tiesības šo jautājumu kontrolēt, kā arī prasīt termināļiem veikt izmaiņas kravu apstrādē, lai smaku izplatību mazinātu.

 • -9
  Dajūsko 04.03.2021, 10:38:58

  Ģ.V. Kristovski, atbildīgais par brīvostu, kur esi? Kāpēc vbunkers tagad smirdinās tā, ka dzīvot nav iespējams?

 • -7
  keda 04.03.2021, 10:47:04

  Es saprotu, kāpēc es tik cītīgi tagad pūš pārmaiņu biroja stabulē - šitādu demagogu un faktu pasniedzēju, kā pašam ērtāk,vēl jāpameklē. turklāt vēl pilnīgi apsēsts ar visādas info saglabāšanu. Gan jau ukazs par sauso likumu no 1985tā arī kādā atvilktnē glabājas :)

 • 0
  Lielais Kretīns 04.03.2021, 13:16:27

  Sāls ir atradies. VPP saņēma ap 400k EUR par šo pakalpojumu: https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/1427-ventspils-brivostas-teritorijas-un-objektu-aizsardziba-un-uzraudziba-2019gada-/

  Tāda summa iepirkumos atkarotājs vairākus gadus.

  VPP izdevumi 2020 gadā ir 2 234 968 EUR

  Avots: https://www.ventspils.lv/files/dokumenti/domessedes/lemumi/2020/23012020/sn1_par-ventspils-pilsetas-pasvaldibas-2020-gada-budzetu_paskaidrojuma-raksts.pdf

  Tie 400k eiro ir 25% no VPP gada izdevumiem. Diezgan iespaidīga naudiņa

 • 0
  Vadims Kevrelis 04.03.2021, 13:43:12

  Man jautājums PP: Kā tad tiek novērsta paaugstināta bīstamība objektos(Ventspils Nafta, Ventamonjaks, Ventbunkers) PP ekipāžai piebraucot un tikai, pie šo objektu vārtiem.

 • 0
  Kru57nk9 04.03.2021, 13:57:23

  papildus jājautā: kādus papildus pienākumus pie Brīvostas objektiem PP veica, kas nav atrunāti likumā par pašvaldības policiju un tās pienākumiem.
  t.i. vai publiski pieejamās Brīvostas ēkas tika 3x vairāk apbraukātas? Regulāri policisti apstaigāja ēkas ar kājām?
  Kā atšķiras PP rīcība uzraugot kārtību pie kādas Brīvostas ēkas līguma laikā un tagad bez līguma? Jābrauc jau garām ēkām ir gribot negribot, jo tā ir pilsētas teritorija. Tad kas tieši tika darīts papildus? Nodrošināta daudz biežāka patrulēšana gar tiem objektiem? Apstaigāšana ar kājām vietās, kur nevar piekļūt ar auto?
  Paldies!

 • -3
  ^^—^^ 05.03.2021, 14:23:31

  Un kā tad valsts policija vai ceļu policija novērš pārkāpumus tikai patrulējot!? Patrulējot var pamanīt pārkāpējus un/vai aizdomīgas personas un tās aizturēt pirms noticis kas briesmīgs. Jūsu jautājums pēc būtības jau pastulbs..

 • -8
  pasvaldibas.policija@ventspils.lv 04.03.2021, 14:46:04

  Ventspils brīvostas teritorijas un objektu aizsardzība un uzraudzība līdz šim bija jāveic atbilstoši Ventspils brīvostas aizsardzības plānam (turpmāk – Aizsardzības plāns).
  Aizsardzības plāns ir jāsaskaņo ar VSIA “Latvijas Jūras administrācija". Aizsardzības plānā līdz šim bija noteiktas virkne darbību, kas ir atbilstošas likuma “Par policiju” 19.1 panta otrajā daļā noteiktajam (ostas policijas funkcijas) un jāizpilda līgumorganizācijai, kas uz līguma pamata bija iesaistīta Ventspils brīvostas teritorijas un objektu aizsardzībā un uzraudzībā.

 • -1
  Kru57nk9 04.03.2021, 15:48:35

  Paldies par atbildi, bet Jūs saprotat, ka parastajam cilvēkam tā neko neizsaka? Tagad mums meklēt AIzsardzības plānus un sākt lasīt? :)
  Tika uzdots konkrēts jautājums - kā tieši atšķiras Brīvostas ēku uzraudzība līguma darbības laikā un tagad ārpus līguma darbības laika? Pasakiet parastajiem renģēdājiem saprotamā tiešā valodā - iepriekš darījām papildus saviem pilsētas pienākumiem to to un to. Tagad vairs nav līguma un mēs nedarīsim to un to.
  Kā jau minēju - varbūt gar Brīvostas objektiem braukājāt 3x biežāk kā citām teritorijām? Varbūt 5x diennaktī veicāt apgaitu ap ēkām, lai konstatētu, kas ar viņām notiek?
  Paldies!

 • -3
  ^^—^^ 05.03.2021, 14:24:59

  A ko tu sagaidi, ka kāds cits Tev viņus priekšā lasīs?

 • -10
  pasvaldibas.policija@ventspils.lv 04.03.2021, 14:46:20

  Aizsardzības plānā līdz šim bija noteikts, ka līgumorganizācijai ir jābūt ne vien spējīgai, bet arī normatīvo aktu noteiktā kārtībā tiesīgai veikt tādas funkcijas kā personu identitātes pārbaude, personu personisko mantu pastiprināta kontrole, personu aizturēšana līdz apstākļu noskaidrošanai, ja tā vēlas iekļūt ēkā ar ieroci, bīstamu vielu vai ierīci, kuru pārvadāšana un atrašanās ēkā vai teritorijā nav atļauta, liegt personām piekļūšanu noteiktām teritorijām, kā arī transporta līdzekļu pārbaude, to salonu un kravas pārbaude, ostas apdraudētās teritorijas evakuācija, u.c.

 • -9
  pasvaldibas.policija@ventspils.lv 04.03.2021, 14:46:28

  Iepriekšminētais Ventspils brīvostas teritorijas un objektu aizsardzībā un uzraudzībā lielā mērā ir saistīts ar terorisma draudu iespējamību Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem paaugstinātas bīstamības objektiem.
  Ventspils pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldības policija) policisti ir labi apmācīti, sagatavoti un nodrošināti. Pašvaldības policijas policisti ļoti labi pārzina Ventspils pilsētas administratīvo teritoriju.
  Tāpat, Pašvaldības policijai līdz šim ir bijusi ļoti laba un būtiska sadarbība ar Latvijas Republikas drošības institūcijām.
  Jāpiebilst, ka Latvijas Republikas drošības institūcijas ir izteikušas bažas par notiekošo saistībā ar Ventspils brīvostas teritorijas un objektu aizsardzību un uzraudzību.

 • -1
  Janis11 04.03.2021, 15:45:19

  Jāpiebilst, ka KNAB ir izteicis bažas tieši par Ventspils pašvaldības policiju saistībā ar 50 000 līdzekļu izsaimniekošanu nopērkot automašīnu sankcionētās personas privātajām vajadzībām!
  Cerams, ka labās sadarbības ietvaros nav sniegta melīga informācija dienestiem, apgalvojot, ka AUDI A8 L, nepieciešams terorisma apkarošanai!

 • -1
  Lielais Kretīns 04.03.2021, 17:21:50

  Neviens šeit nesaka, ka VPP policisti nav labi apmācīti, vienmēr ir bijusi laba komunikācija ar VPP policistiem, kuri vienmēr palīdz.

 • -2
  Amorāle 04.03.2021, 22:16:23

  Vai tik nav tā, ka tagad sāk parādīties īstās shēmas, kuras gadiem strādājušas, bet vairs ne? Un nu visi krīt histērijā. PP uzvedas nožēlojami, tagad taisa paniku, ka pilsētā nav droši. Pašiem nav kauns?

  Lai PP iesniedz trauksmes cēlēja ziņojumu. Tas tagad modē.

 • -2
  keda 05.03.2021, 19:35:17

  Amorāle, nevis ir panika, bet Kristovska un Co trollis bur drāmu. Tas arī viss

 • 0
  Amorāle 05.03.2021, 21:50:56

  Keda, citēju mūsu policiju "pastāv pamatotas bažas, ka šādas VBP rīcības rezultātā var tikt radīti apdraudējumi Ventspils pilsētai un tās apkārtnei, iedzīvotāju veselībai un dzīvībai, kā arī videi". Tad kurš te bur drāmu? Bailes ir spēcīgs ierocis, nez vai to vajadzētu izmantot savstarpējo attiecību skaidrošanā

 • -14
  Sigurds 04.03.2021, 15:07:26

  Kārtējā reize, kad brīvosta taisa haju par neko! Tas laikam viņiem skaitās mārketings! Agrāk vienmēr bija ļoti tāda korekta, pieklājīga komunikācija, stāstīja ko dara, kas jauns, bet tagad tāda "netīrās veļas mazgāšana" turklāt savu veļu uzdod par sešu un otrādi!
  Iepriekš tā bazūnēja, ka promenāde nav viņiem vajadzīga, un tas tāds Domes izgājiens viņu sapucēt, bet kad saņem balvu - tad pēkšņi viņējā! Nu vai tā nav dubultā morāle?

 • -11
  RinisZ 04.03.2021, 16:50:25

  Un to dara vieni un tie paši cilvēki, kas tik cītīgi pūta vienā stabulē, bet tagad pūš citā caurumā. Viņi ir pilnīgi apjukuši. Tagad iznāk, ka paši sev pārmet gan iepirkumus, gan kaut kādu izsaimniekošanu. Sēž kabinetā un paši sevi ieper. Dezorientēti Kristovska priekšvēlēšanu murgos.

 • -5
  ^^—^^ 05.03.2021, 14:28:57

  Brīvosta tagad ļoti rāda, kā kažoku māk mētāt uz visām pusēm, gan par smakām, gan objektiem.. Kā tik vajag, tā tik pagriež, bet viņi vienmēr labie, un pilsēta - sliktā. Ļoti tāds bērnišķīgs un izmisīgs tas stiliņš viņiem tagad.

 • -1
  Vadims Kevrelis 04.03.2021, 16:07:54

  PP: un kurš veic VBP teritorijas un objektu aizsardzību no gaisa un no jūras terorisma draudu gadījumā.

 • -7
  RinisZ 04.03.2021, 19:28:30

  Nu NATO karaspēku vēl vajadzētu ievest Ventspilī. Kristovskis varētu komandēt uz balta zirga sēžot.

 • -9
  Opaps 04.03.2021, 20:13:43

  To veic NATO ,bet, ka sanāks-jāpadomā ? PP bija vajadzīga nauda , lai pilsētā nodrošinātu kārtība. Tagad būs tā : par likumpārkumiem ar metrmēriem mērīs , kurā teritorijā tas noticis,kura dienests atbildīgs izmeklēšnā ? Te sāksies bardags -novels izmeklēšanu viens uz otru. Mīļie ventiņi, būs sūdi. Tie kritizētāji, neventispilnieki, paši uz savas ādas to izjutīs un meklēs vainīgos.Vainīgie būsiet jūs paši.

 • 0
  Egils Kraulers 06.03.2021, 00:08:33

  Tās visas darbības nosaka ISPS kodekss. Tā ir pilnīga vairāku struktūrvienību sadarbība. Nezinu kā tagad, bet vispār Ventspils pašvaldības policija šajā jomā peles neķer. Cik atceros pamatā par visu kopumā atbild NBS MRCC.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: