Eiropas nauda!!!!

Armands Rutks | 18.02.2020, 10:31:51 | 871

Vai šobrīd pilsēta vēl strādā pie Eiropas naudas piesaistes, vai arī ūdeni, siltumu sakārtoja, koncertzāli uzbūvēja un dzīvo priecīgi? Vēl jau ir ļoti plašas iespējas attīstīt pilsētu!!!

Komentāri (15)

 • -4
  keda 18.02.2020, 10:41:21

  Kas liek domāt, ka nestrādā? Visu laiku tieši Ventspilij pārmet, ka dabū par daudz :D

 • -2
  Nif nifs 18.02.2020, 10:46:47

  Cik saprotu, ja atņems pilsētas statusu, tad vairs nevarēs. Bet vēl jau cīņa nav galā, tev Lāčplēsi Spīdola palīgā ies (lasi -Eiropas Padome)

 • -4
  Karīna Sleja 18.02.2020, 21:52:26

  Man vairāk interesē, piemēram, kāpēc mūs zinātnes centrs jātaisa norvēģiem? Vai tad mums pašiem cilvēku trūkst?

 • -3
  Opaps 18.02.2020, 22:22:27

  No kurienes tāda info ?

 • -2
  Karīna Sleja 18.02.2020, 22:44:03

  Tepat jau vien lasīju, ka norvēģi piesaistīti.

 • -2
  P/i "Komunālā pārvalde" 19.02.2020, 11:31:24

  Informējam, ka Norvēģijas “Vilvite” centrs projektā ir iesaistīts tikai kā Zinātnes centra eksponātu piegādātājs un konsultants piešķirot finansējumu. Norvēģija neiesaistās būvniecības procesā un nekādi tajā nav iesaistīti. Lūdzam neizplatīt nepatiesas ziņas. Izglītības un zinātnes ministrija apstiprināja sadarbības veidošanu, starp Ventspils Zinātnes un inovācijas centru un Bergenas Zinātnes un eksperimentu centru “VilVite”. Sadarbība tiks veidota saistībā ar interaktīvo mācību programmu izveidi. Ventspils Zinātnes un Inovāciju centra būvniecību īsteno Latvijā esošie uzņēmumi - pilnsabiedrība “LNK Industries Group” un SIA “Firma L4”, autoruzraudzību veic pilnsabiedrības “Ambrasas PB”.

 • -2
  Ventspils pilsētas dome 19.02.2020, 12:04:05

  Atbildot uz Karīnas Slejas komentāru, Attīstības pārvalde informē:

  Zinātnes un inovāciju centra būvniecība notiek, piesaistot ES fondu līdzekļus. Būvdarbu līgums 2019.gada 29.augustā ir noslēgts ar SIA “LNK Industries Group”. Vienlaikus š.g. 14.februārī Ventspils Digitālais centrs iesniedza projektu, lai ar Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta finansējuma atbalstu iegādātu 62 interaktīvus eksponātus fizikas un matemātika, ģeogrāfija un pasaule, viedās tehnoloģijas, cilvēks, sevis uztvere tematiskajās galerijās, kā arī izstrādātu un aprobētu mācību programmas skolēniem, pedagogiem, ģimenēm ar bērniem, tādējādi veicinot dabaszinātņu apguvi.

 • -1
  nomaļnieks 19.02.2020, 08:46:36

  Mūsējos nevar nodarbināt - visi ir korumpēti, bet norvēģi nav. Tiem enģeļa spārni un strādājot tos vicina, tāpēc tas lielais vējš Ventspilī.

 • -2
  Ventspils pilsētas dome 19.02.2020, 12:01:53

  Atbildot uz Armanda Rutka komentāru, Attīstības pārvalde informē:

  Ventspils pilsētas pašvaldība kopš 2000.gada, piesaistot Eiropas Savienības (ES) fondu un citu finanšu instrumentu līdzekļus, ir īstenojusi investīciju projektus par kopējo finansējumu 237,71 milj. EUR apmērā. Ventspils pilsēta vienmēr ir demonstrējusi augstu līmeni ES fondu līdzekļu piesaistē, izstrādājot kvalitatīvus un konkurētspējīgus projektus.
  Tā kā šobrīd nacionālā līmenī ES fondu finansējums pašvaldībām ir izsmelts, Ventspils pilsētas pašvaldība gatavo projektus, lai piedalītos Eiropas Komisijas izsludinātajos projektu konkursos. Kā piemēru var minēt šobrīd realizācijā esošo projektu “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas”, kur Ventspils pilsētas dome ir projekta vadošais partneris un piesaistītā finansējuma ietvaros iegādās daļu ekspozīciju topošajam Zinātnes centram, kā arī veic aktivitātes, lai piesaistītu jaunus iedzīvotājus un veicinātu aizbraukušo ventspilnieku atgriešanos.

 • -2
  Ventspils pilsētas dome 19.02.2020, 12:02:14

  Minētā projekta kopējās izmaksas sastāda 6.25 miljonus EUR, no kura gandrīz 1 miljons EUR paredzēts Ventspils aktivitātēm.
  Tāpat Ventspils ir pirmā no visām republikas nozīmes pilsētām, kas noslēgusi visus līgumus par Pilsētvides programmas finansējumu. Šīs programmas ietvaros Ventspils pilsētas pašvaldība šobrīd īsteno projektus, piesaistot ES fondu finansējumu 26 miljonu EUR apmērā. Pilsētvides programmas ietvaros tiek veikti ieguldījumi 8 izglītības iestāžu ergonomiskas vides radīšanā, tiek pārbūvēta ēka Kuldīgas ielā 4, dienas centra vajadzībām bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, tiek pārbūvēta ēka Vītolu ielā 21, bērnu nama bērniem, radot ģimeniski pietuvinātu vidi. Tāpat tiek būvēta pārbūvēta ēka Pils ielā 45, izveidojot biroja telpas, jau būvējam Zinātnes un inovāciju centru, kā arī ir noslēgts līgums par projekta realizāciju, izveidojot daudzfunkcionālo pakalpojuma centru – bibliotēku Gāliņciemā.

 • -3
  Ventspils pilsētas dome 19.02.2020, 12:02:34

  Jānorāda, ka Administratīvi teritoriālās reformas kontekstā šobrīd būtiski tiek kavēta gatavošanās jaunajam ES fondu plānošanas periodam. Pašvaldībām ar likumu tiek liegts izstrādāt plānošanas dokumentu jeb attīstības programmas, kā arī nacionālā līmenī būtiski tiek kavēta ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde, lai gan jaunais ES fondu plānošanas periods sākas 2021.gadā.

 • -1
  Lietus 19.02.2020, 15:57:49

  Domei, lūdzu norādiet precīzu likuma nosaukumu ar Nr., datumu, autoru.
  "Pašvaldībām ar likumu tiek liegts izstrādāt plānošanas dokumentu jeb attīstības programmas, kā arī nacionālā līmenī būtiski tiek kavēta ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde, lai gan jaunais ES fondu plānošanas periods sākas 2021.gadā."

 • 0
  Ventspils pilsētas dome 20.02.2020, 11:09:37

  Attīstības pārvalde informē:

  Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā – atbalstīts Ministru kabineta 22.10.2019. sēdē (protokols Nr.49, 36.§) Saite: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475803&mode=mk&date=2019-10-22

  Atbalstīts Saeimas komisijas 1.lasījumā (05.12.2019.), tiek virzīts uz 2.lasījumu. http://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/529E40935785C731C22584A20040E296?OpenDocument

 • -1
  Ventspils pilsētas dome 20.02.2020, 11:09:50

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 05.04.2019. vēstule Nr.1-132/3077 adresēta visām pašvaldībām un plānošanas reģioniem “Par teritorijas attīstību administratīvi teritoriālās reformas procesā”
  “(..) aicinām pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesā ņemt vērā nacionālā līmeņa lēmumus, politikas plānošanas dokumentus un to izstrādes laika grafiku.
  (..) Izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un plānojot to izstrādes un apstiprināšanas laika grafiku, aicinām ievērot vispārējās lietderības principu un saimnieciski rīkoties ar publiskās personas finanšu līdzekļiem.”

 • -3
  Kurzemnieks 20.02.2020, 11:51:17

  Pilsētas statuss jau netiek atņemts,
  tā ka būs vien patvaldniekiem nauda jāpiesaista.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: