Ventas Balss, 28. maijs, 2020

Šīs dienas laikrakstā Ventas Balss lasiet:

Ventspils Briežu dārzā jau šogad sāksies vērienīgas pārmaiņas. Tas piedāvās ne tikai dzīvnieku safari un citas izklaides, bet darbosies arī kā zaļās izglītības centrs.

Katras tautas kultūrā ir simboli, kas visspilgtāk ataino nacionālās tradīcijas. Ukraiņu kultūrā tie ir tradicionālie izšuvumi, kas ir svarīga tautastērpa sastāvdaļa.

Basketbola klubā Ventspils šobrīd notiek aktīvs darbs pie nākamās sezonas budžeta, kas lielā mērā noteiks to, kāds būs komandas sastāvs, lai gan būtībā tā komplektēšanas principi jau esot skaidri – ticamākais, tas būs jauno, perspektīvo vietējo spēlētāju un dažu pieredzējušāku vīru sakausējums.

Nesen notikušā konkursā augstu novērtēts Jaunrades nama solodziedāšanas mācību klases audzēkņu talants. Izcīnītas divas 1. vietas, kā arī pa vienai 2. un 3. vietai.

Šonedēļ svinīgi apbalvoti pilsētas skolu audzēkņi, kuri ieguvuši godalgotas vietas valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs un saņēmuši augstu novērtējumu par zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Godināti arī šo skolēnu pedagogi.

Pastaigu takas uzkopšana Ugālē sestdien bija apvienota ar muzicēšanu un jestru izkustēšanos. Darbā iesaistījās dažādu paaudžu pārstāvji, tā apliecinot, ka viņiem visiem ir svarīga pagasta attīstība.

Ventas Balss arhīvs

7. jūlijs
3. jūlijs
2. jūlijs
1. jūlijs
30. jūnijs
26. jūnijs
25. jūnijs
19. jūnijs