Jautājums domei Par Žēlsirdību

Seli | 05.10.2018, 10:37:32 | 948

Sveiki visiem!

Apmeklēju Žēlsirdības mājas lapu FB, un izlasīju, ka viņiem NAV ELEKTRĪBAS par parādiem! Vai tiešām mūsu domes budžetā neatrodas kādi 50-100 eur mēnesī Žēlsirdības Mājas elektrības izdevumu segšanai?

Tā tomēr ir labdarības organizācija, kurā mīt invalīdi un vietējie, kas nokļuvuši grūtībās..

Komentāri (7)

 • -4
  Ventspils pilsētas Sociālais dienests 08.10.2018, 08:27:26

  Ventspils pilsētas pašvaldība atbalsta tās nevalstiskās organizācijas, kuru darbība ir vērsta uz mazaizsargāto iedzīvotāju interesēm, kas atbalsta personas ar īpašām vajadzībām un attīsta to socializēšanās prasmes. Kopumā pašvaldība nevalstiskajām organizācijām ik gadu atvēl vairāk kā 400 000 euro. Nevalstiskās organizācijas ir nopietns sadarbības partneris tādu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā kā aprūpe mājās, ģimenes asistents, sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija, dienas aprūpes centrs u.c. sociālie pakalpojumi.
  Ar nodibinājumu “Alternatīvās aprūpes centrs “Žēlsirdības māja”” Ventspils pilsētas pašvaldībai ir bijusi ilgstoša sadarbība.

 • -4
  Ventspils pilsētas Sociālais dienests 08.10.2018, 08:27:47

  Nodibinājums “Žēlsirdības māja” nodrošināja grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu, piedāvājot dažādus sociālā atbalsta pasākumus Ventspils pilsētā deklarētām sociāli mazaizsargātām personām un/vai personām ar īpašām vajadzībām un veicinot šo personu iekļaušanu sabiedrībā un arī darba tirgū. Pašvaldība ik gadu sniedz atbalstu 2000-7480 euro apmērā nodibinājuma “Žēlsirdības māja” darbības daļējai nodrošināšanai.
  09.06.2017. nodibinājums “Žēlsirdības māja” tika izslēgts no Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra, līdz ar to nodibinājums “Žēlsirdības māja” vairs nevar sniegt grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu personām ar īpašām vajadzībām. Neskatoties uz to, pašvaldība ir radusi iespēju līdzfinansēt nodibinājumu “Žēlsirdības māja” arī 2018. gadā. Pēdējo 10 gadu laikā pašvaldība šim nodibinājumam ir sniegusi atbalstu vairāk kā 60 000 euro apmērā.

 • 0
  Seli 09.10.2018, 17:13:44

  Paldies par atbildi!
  Tomēr vidēji 500 eur mēnesī (60 000:10:12) ir diezgan niecīga summa ( tas pat nepietiek nelielas ģimenes iztikai), tādēļ nav brīnums, ka Žēlsirdības māja ir nokļuvusi parādos, jo tā tomēr ir bezpeļņas organizācija.
  Vai tiešām mūsu pilsēta ir tik nabadzīga, ka nevaram palīdzīt organizācijai, kas veic tik svētīgu darbu? - Te nu gribētos tomēr atbildi no domes pārstāvjiem.

 • -2
  Ventspils pilsētas Sociālais dienests 10.10.2018, 09:26:11

  Pašvaldības finansējums dažādu nevalstisko organizāciju darbības atbalstam tik piešķirts izvērtējot gan organizācijas darbības mērķus, tās biedru skaitu, kā arī paveikto darbu rezultātus par iepriekšējiem gadiem. Pašvaldības līdzfinansējums “Žēlsirdības mājai” tika piešķirts komunālo maksājumu segšanai, malkas un lopbarības iegādei, kā arī vispārējai organizācijas darbības nodrošināšanai. Taču ēdināšanu, dotāciju saimnieciskajai darbībai, remonta un transporta izdevumus, sadzīvei nepieciešamo preču iegādi nodrošināja saimnieciskās darbības ieņēmumi, to personu, kas regulāri uzturējās “Žēlsirdības mājā” ienākumi, samaksa par sociālā pakalpojuma – grupas māja nodrošināšanu, kā arī dažādos projektos saņemtais finansējums un ziedojumi.

 • -3
  Ventspils pilsētas Sociālais dienests 10.10.2018, 09:26:16

  Vienlaikus informējam, ka ik gadu pašvaldība piešķir līdzfinansējumu nevalstiskām organizācijām, kuru darbības mērķis ir sniegt atbalstu dažādām Ventspils pilsētā dzīvojošām mazaizsargātām un sociālā riska iedzīvotāju grupām, dažādu sociālo projektu īstenošanai. Organizējot projektu konkursu, pašvaldība nevalstiskajām organizācijām sniedz finansiālo atbalstu un līdzfinansē dažādas nevalstisko organizāciju projektu idejas. Konkursā var piedalīties gan fiziskas, gan juridiskas personas, kuras ar savu darbību vēlas veidot jaunus sociālos pakalpojumus, vai arī veicināt esošo pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu, piesaistot pašvaldības finanšu līdzekļus.

 • -3
  Ventspils pilsētas Sociālais dienests 10.10.2018, 14:22:50

  Informējam, ka līgumi par pašvaldības finansējuma piešķiršanu tiek slēgti ar tām nevalstiskajām organizācijām, kuras reģistrētas ka sociālo pakalpojumu sniedzējas. Šajā gadā pašvaldības kopējais piešķirtais finansējums Ventspils sabiedriskā labuma organizācijām, kuras darbojas sociālajā jomā ir vairāk kā 400 tūkst. eiro apmērā. Līgumi par sociālo pakalpojumu sniegšanu ir noslēgti ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”, nodibinājumu “Atbalsta centrs bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš””, biedrību “Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne”” u.c. Minētās biedrības sekmīgi darbojas Ventspils pilsētā, ikdienā sniedzot atbalstu dažādām pilsētas iedzīvotāju grupām. Kā iepriekš minēts, nodibinājums “Žēlsirdības māja” savu darbību kā sociālo pakalpojumu sniedzējs ir pārtraucis un jau 2017.gadā ir izslēgts arī no Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra.

 • -3
  Ventspils pilsētas Sociālais dienests 10.10.2018, 14:22:57

  Neskatoties uz to, novērtējot šī nodibinājuma līdzšinējo darbību, kā arī to, ka joprojām nodibinājumā emocionālo atbalstu gūst personas, kas iepriekš bija tā klienti, pašvaldība nodibinājumam nodrošina finansiālo atbalstu.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: