Kā Ratnieku 1.03.2016. neapstiprināja amatā

AN | 09.02.2017, 22:50:35 | 356

Ventspils Augstskola
ĀRKĀRTAS SENĀTS
SĒDES PROTOKOLS

01.03.2016. Ventspilī Nr. 16-01

Sēdi vada: Senators13
Sēdi protokolē: Sekretārs1

<...>


1. Par prorektora finanšu un administratīvajos jautājumos apstiprināšanu amatā

G.Rēvalde informē, ka februāra beigās Prorektors1 nolēma beigt savas darba gaitas Ventspils Augstskolā, jo tomēr viņas dzīves vieta ir [pilsētas nosaukums], un ir grūti izbraukt. Sadarbība bija ļoti laba. Amats ir komplicēts. Esošā prakse ir tāda, ka daļu darīja Prorektors1, daļu citi prorektori. Bija atkal citi pienākumi, kur Prorektors1 palīdzēja citiem. Administratīvos un finanšu jautājumus palīdz kārtot virkne cilvēku.
G.Rēvalde piebilst, ka vēlējās izskatīt jautājumu senātā, jo uz noteiktu laiku šos pienākumus pildīt ir piekritis E.Ratnieks, un nav vēlēšanās kaut ko darīt vienpersoniski, ko reizēm pārmet. Pienākumu izpildītājam ir tiesības parakstīt dokumentus rektores prombūtnes laikā. Bija vēlme noziņot, uzklausīt senatoru piedāvājumu. E.Ratnieks piedalās sanāksmēs Ventspils Domē. Rektore ir sazinājusies arī ar Ventspils Domes priekšsēdētāju, bet citu kandidātu pagaidām nav.
Tas ir labāk, ja senāts par to lemj, ja, nē, var vienpersoniski iecelt.
Senators3 piekrīt, ka šāds jautājums ir jāskata senātā, un tā ir laba prakse. Vai tomēr labāk nebūtu iecelt par pienākumu izpildītāju? Tiek izteikta vēlme dzirdēt no E.Ratnieka, ko plāno darīt kā pienākumu izpildītājs, ar uzsvaru uz to, ka viņš ir jurists, bet, vai ir kāda pieredze finansiālās lietās? Tāpat ir vēlme dzirdēt, vai Prorektors1 ir nodevusi lietas? Vēlme dzirdēt par dokumentu virzīšanās tempu, konkrēti, noformējot darba līgumus un organizējot iepirkumus, jo šobrīd situācija ir neapmierinoša.
Senators12 – runājot par juridisko jautājumu izskatīšanu, ir redzams, ka jau ar tiem E.Ratnieks ir diezgan noslogots un papildus pienākumi radīs vēl lielāku slogu. Varbūt ir vērts šobrīd neapstiprināt un darīt to pēc vairākiem mēnešiem, pavērojot, kā tiek galā ar pienākumiem.
E.Ratnieks – par lietu nodošanu runājot, viss ir atstāts, parādīts. Attiecībā uz finansēšanu, par visām kartītēm, kas jāiesniedz, ir izdarīts. Kas attiecas uz Izglītības un zinātnes ministriju, cilvēkus tur pazīstu jau apmēram 8 gadus. Sadarbība visnotaļ sokas labi. Par administratīvo pieredzi ir skaidrs. Par finanšu pieredzi runājot, E.Ratnieks ir vadījis vairākas biedrības un kārtojis finanšu jautājumus. Ir specifika augstskolai, bet, kamēr ekselis strādā, tikmēr problēmām nevajadzētu būt.
G.Rēvalde atzīst, ka Ventspils Augstskolā personāldaļā ir problēmas. Tiek domāts, kā tās risināt. Ir vairākas idejas, varianti, lai darba līgumi virzītos ātrāk. Par darba līgumiem runājot, E.Ratnieks pārbauda finansiālo pusi, rēķina un pārbauda summas. Nevienā augstskolā nav tā, ka visus darba līgumus gatavo personāldaļa. <...> Būs jāmeklē risinājumi. Protams, palīgs juridiskajos jautājumos ir jāmeklē.
E.Ratnieks – iepirkumu slieksnis ar aprīli mainās no EUR 4000 uz 10 000. Palūdza aprēķināt Speciālistam1, cik tas varētu būt? Gadā iepirkumu skaits varētu būt zem 10.
G.Rēvalde aicina deleģēt prorektora finanšu un administratīvajos jautājumos E.Ratnieku tikai uz laiku, jo saprot, ka ir jāmeklē jauns prorektors šim amatam.
Senators6 – nav nekas pret E.Ratnieku, bet ir jautājums par lēmuma projektu. Noteikt laiks ir no – līdz. Ja uz nenoteiktu laiku, Prorektors1 likumīgi strādāja kā pienākumu izpildītāja diezgan ilgu laiku. Kādēļ nepieciešams senāta lēmums? Protams, ja vajadzēs, balsosim.
E.Ratnieks – var pieņemt uz noteiktu laiku līdz attiecīga apstākļa iestāšanās brīdim. Šis būtu uz laiku līdz tiks apstiprināts jauns prorektors. Ir bijušas problēmas ar VIAA par parakstītajiem dokumentiem.
Senators6 – nav normatīva akta, lai VIAA varētu prasīt kaut ko.
G.Rēvalde – situācija ir mainījusies.
Senators12 – būtu labi līdz jaunam prorektoram tad uzlikt datumu. Kā balsot? Vai mainīs formulējumu?
Senators6 – balsojam vai nebalsojam?
Senators13 – balsošana notiks. Lēmumu projektā gan vajadzētu ņemt ārā daļu, kur informēts, ka Prorektors1 ir beigusi darba attiecības, jo tas neattiecas uz konkrēto lēmumu.

Tiek virzīta balsu skaitīšanas komisija.
• Senators2
• Senators9
• Senators19

Lūgums balsot par balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu.
Balsošanā piedalās 16 senatori.

par – 16 pret – 0 atturas – 0

Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja Senators9, locekļi Senators2 un Senators19.

Notiek aizklāta balsošana.
Senators9 ziņo balsošanas rezultātus.
Senāta sastāvā ir 19 locekļi, un tika izdalīti 16 biļeteni, bet neizdalīti palika 3.
Vēlēšanu dati:
Biļetenu skaits “PAR” – 6
Biļetenu skaits “PRET” – 10
Komisija konstatē, ka prorektora finanšu un administratīvajos jautājumos amatā (uz noteiktu laiku līdz citas personas apstiprināšanai par VeA prorektoru finanšu un administratīvajos jautājumos) nav ievēlēts Edvards Ratnieks, jo viņš nav ieguvis nepieciešamo balsu skaitu, kas ir lielāks nekā puse no klātesošo balsstiesīgo Senāta locekļu skaita.
Senators13 – nepieciešams apstiprināt balsošanas rezultātus.
Balsošanā piedalās 15 senatori.

par – 15 pret – 0 atturas – 1

Lēmums Nr. 16-18
neapstiprināt Edvardu Ratnieku par VeA prorektoru finanšu un administratīvajos jautājumos.

<...>Sēdi vadīja: Senators13

Sēdi protokolēja: Sekretārs1

Komentāri (3)

 • -2
  yolo 09.02.2017, 23:08:50

  kam tas viss interesē? tuvojas vēlēšanas un būtu jāklausās piedāvājumi no potenciālajiem domes vadītājiem ar viņu vīzijām turpmākajam pilsētas attīstības virzībai un problēmu identificēšanai un izskaušanai. Tā vietā kaut kādi sīki afēristi taisa viļņus savās mazajās krūzītēs un piesmirdina ēteru

 • -2
  gunta 10.02.2017, 21:26:07

  Kur tad pēkšņi Senāta protokoli uzradušies? Visu laiku bija liels noslēpums.. Kāds laikam sajucis prātā un piesārņo internetu? Ko grib pierādīt, ka nav bembja peškas? Patiesībā tieši otrādi

 • -2
  Novadnieks 11.02.2017, 06:23:41

  Ar to Senāta protokolu AN gāja uz ateju.Sēžot uz poda izlasīja un nolēma tekstu kā tēmu pasniegt forumā.Nez vai pakaļu noslaucīja ,pirms apsēdās pie datora?

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: