Lietošanas noteikumi

  • Lietotājs ir tiesīgs izmantot portālā iegūstamo informāciju nekomerciāliem nolūkiem, komentēt un papildināt to redakcijas piedāvātajā apjomā.
  • Redakcijas sagatavoto materiālu pārpublicēšana un pavairošana pieļaujama tikai ar SIA Ventas Balss piekrišanu.
  • Citēšanas gadījumā obligāta ir saites (hiperlinka) pievienošana.
  • Redakcijas sagatavoto materiālu, kā arī lietotāju komentāru pārpublicēšana un pavairošana pieļaujama tikai ar SIA Ventas Balss piekrišanu.
  • Redakcija nenes atbildību par portālā publicēto viedokļu, blogu (dienasgrāmatu) un komentāru saturu.
  • Portālā ir aizliegts izplatīt aicinājumus uz vardarbību, rasu naidu, diskrimināciju, propagandēt neiecietību, kūdīt uz noziegumu izdarīšanu un izdarīt citus jebkāda veida likumpārkāpumus, tai skaitā nesankcionēti iejaukties portāla darbībā.
  • Portālā aizliegts ievietot ar redakciju nesaskaņotu reklāmu.
  • Aizliegts izturēties aizvainojoši un rupji lamāties.
  • Lietošanas noteikumu neievērošanas gadījumā redakcija ir tiesīga liegt lietotājam piekļuvi portālam.
  • Šiem noteikumiem neatbilstošā informācija (teksti, attēli u.c.) tiks izdzēsta.
Visu pārējo, kas globālajā tīmeklī un www.ventasbalss.lv ir iespējams, – laipni lūdzam!