Izsolē tiek pārdota Ventspils naftas bāze, tās ēkas un būves Līņu ielā 6 un Līņu ielā 8, Ventspilī. Izsoles sākumcena – EUR1.

Objekta sastāvs

 • Pārvaldes ēka 405.6 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 001)

 • Saimniecības ēka 78.8 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 002)

 • Bumbu patvertne 34.3 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 004)

 • Operatoru ēka 102.9 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 005)

 • Ugunsdzēsēju punkts 57.6 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 007)

 • Laboratorijas ēka 100.5 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 009)

 • Saimniecības ēka 179.4 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 010)

 • Materiālu noliktavas ēka 26.5 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 011)

 • Taras noliktavas būve 47.7 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 012)

 • Pārliešanas punkts – būve 53.8 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 014)

 • Sūkņu stacijas ēka 80.4 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 015)

 • Sūkņu stacijas ēka 126.7m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 016)

 • Sūkņu stacijas ēka 113.4 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 017)*

 • Hlorētavas ēka 75.9 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 018)

 • Nojume 186.2 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 020)*

 • Estakāde (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 021)

 • Ražošanas angārs 319.1m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 022) *

 • Rezervuāri Nr.1 – Nr.20 34.3 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 020 023 - 2700 019 020 042)*

 • Cisternas Nr.21 – Nr.26 6.2 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 043 – 2700 019 0201 048)*

 • Rezervuāri Nr.27-Nr.29 118.1m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 049 - 2700 019 0201 051)*

 • Rezervuāri Nr.30 - Nr.40 (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 052 – 2700 019 0201 061)*

 • Cisternas Nr.44 – Nr.50 (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 062 - 2700 019 0201 068)*

 • Rezervuārs Nr.51 22.7 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 069)*

 • Cisterna Nr.52 1.1 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 070) *

 • Nojume (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 071)

 • Nojume (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 072)*

 • Nojume (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 073)*

 • Transformatoru ēka 27 m2 platībā (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 074)

 • Attīrīšanas stacija (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 089)

 • Attīrīšanas stacija (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 090)

 • Ugunsdzēšanas ūdens krātuve (kadastra apzīmējums 2700 019 0201 091)

* Ēkas (būves), kurām ir saglabājušies tikai pamati vai pamatu fragmenti

 • Objekts atrodas uz funkcionāli piesaistīta četrām fiziskām personām piederoša zemesgabala Kuldīgas ielā 247, Ventspilī, 6,0 ha platībā, kadastra numurs 2700 019 0201

 • Objekts atrodas stratēģiski izdevīgā vietā, Ventspils pilsētas nomalē, Galiņciemā, pie pilsētas robežas ar Vārves pagastu, kvartālā starp Līņu ielu, Kuldīgas ielu, līdzās valsts reģionālajam autoceļam P108 Ventspils – Kuldīga – Saldus, iespējama plaša spektra izmatošana

Objekta pieejamība

 • Objekts ir iznomāts

 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 1

 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 11.10.2018 plkst. 16.00

 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1

 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Naftas bāzes Līņu ielā 6 un Līņu ielā 8, Ventspilī, nodrošinājums”. Norēķinu rekvizīti: sabiedrība, ar ierobežotu atbildību „EAST-WEST TRANSIT”, vienotais reģistrācijas Nr.40003295522, norēķinu kontsNr.LV06PARX0005871280002 AS ”Citadele banka” (SWIFT kods: PARXLV22)

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli

 • izsoles solis EUR 50

 • datums: 17.10.2018

 • laiks: plkst.13.00

 • vieta: Lubānas iela 66, Rīga

Ar informāciju par objektu var iepazīties Latvijas nafta birojā, Lubānas iela 66, Rīgā

Dokumenti lejupielādei

 

Lasi vēl

Komentāri (2)

 • 0
  guntis 403 27.08.2018, 17:39:39

  Jānodo tukšās pudeles un jāiet pieteikties (-:

 • 0
  Kurzemniece. 28.08.2018, 06:20:34

  Vai bumbu patvertni atsevišķi nevarētu iegādāties?

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: