Kāpēc atjaunot daudzdzīvokļu ēkas?

Jauni pētījuma dati par Latvijas pilsētu iedzīvotāju zināšanām un izpratni ēku atjaunošanas jautājumos tiks prezentēti seminārā “Daudzdzīvokļu māju atjaunošana un saglabāšana – izaicinājumi un jaunas iespējas”. Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi. Tas notiks 5.aprīlī no plkst. 9:30 līdz 13:00. Semināra norises vieta: Ventspils galvenās bibliotēkas otrā stāva zāle, Akmeņu ielā 2, Ventspili.

Semināra dalībnieki varēs uzzināt arī informāciju par projekta pētījuma rezultātiem, par pašvaldības atbalstu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai un siltināšanai, par jaunām iespējām daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas projektu īstenošanā un finansēšanā, kā arī par dzīvojamo ēku atjaunošanu ar garantētiem rezultātiem un ilgtermiņa garantijām.

Uz semināru aicināti pašvaldību pārstāvji, iedzīvotāji, projektu īstenotāji, apsaimniekošanas uzņēmumu un siltumapgādes uzņēmumu pārstāvji. Dalība seminārā ir bez maksas. Reģistrācija semināram līdz 4.aprīlim ir pieejama šeit.

Semināra programma.

Projekta „Ēku renovāciju ietekme uz klimata pārmaiņām un iedzīvotāju energoefektivitātes paradumiem” ietvaros ir veikts pētījums, lai izprastu, uzlabotu un atvieglotu daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju lēmumu pieņemšanas procesus par savas mājas renovāciju jeb atjaunošanu. Projekta mērķis ir izstrādāt rekomendācijas politikas veidotājiem, pašvaldībām un projektu īstenotājiem, lai uzlabotu un atvieglotu lēmuma pieņemšanu par ēku atjaunošanu.

Pētījuma laikā Ventspilī, Rīgā, Daugavpilī, Dobelē un Salaspilī ir veiktas intervijas un tehnisko datu apkopošana un analīze. Informāciju par pētījuma laikā iegūtajiem rezultātiem un citām aktuālām tēmām saistībā ar ēku atjaunošanu plānots prezentēt seminārā Ventspils pilsētā. Projekta vadošais partneris ir Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs (ESEB) – nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir nodrošināt, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu pieejami ilgi kalpojoši, droši un silti mājokļi.

Kristaps Zvaigznītis, ESEB valdes loceklis: “Ar šī projekta palīdzību esam ieguvuši informāciju par jautājumiem, kuri visvairāk satrauc ēku iedzīvotājus saistībā ar atjaunošanas procesu un problēmām, ar kurām iedzīvotāji saskaras, lai atjaunotu savas mājas. Tas mums turpmāk palīdzēs attīstīt plaša mēroga daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas procesu Latvijā tā, lai aizsargātu iedzīvotāju intereses un lai Latvijas iedzīvotājiem nākamos 50 gadus būtu drošs jumts virs galvas”.

Projekta rezultāti palīdzēs politikas veidotājiem un pašvaldībām veidot risinājumus, lai mudinātu daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājus atjaunot savas mājas. Otrkārt, rezultāti sniegs iespēju atjaunošanas projektu īstenotājiem labāk izprast un komunicēt ar savu klientu – daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju.

Projekts "Ēku renovāciju ietekme uz klimata pārmaiņām un iedzīvotāju energoefektivitātes paradumiem" tiek īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējumu. Projekta ieviešanu nodrošina Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs ar partneriem Rīgas Tehnisko universitāti un norvēģu sabiedrisko organizāciju “Dabas resursu pārvaldības tīklojums” (CBNRM Networking).

Lasi vēl