Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa atgādina, ka tuvojas nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņš - 2015.gada 16.novembris* un aicina nodokļa maksātājus savlaicīgi veikt nodokļa nomaksu !

*Maksāšanas termiņu nosaka likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”, saskaņā ar ko nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

 

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļa maksājuma samaksas termiņa kavējumu maksātājam tiek piemērota nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu.

 

NODOKĻA MAKSĀJUMUS VAR VEIKT :

  • Reģistrējoties portālā «www.epakalpojumi.lv» (sadaļa «Nekustamā īpašums/Mans nekustamā īpašuma nodoklis”), veicot maksājumu internetbankā;

  • Ar bankas pārskaitījumu;

  • Finanšu nodaļas kasē (Jūras iela 36, Ventspils, 8.kab.) - skaidrā naudā vai izmantojot bankas norēķinu karti Kases darba laiks: pirmdienās no 8:00-18:00; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8:00-17:00; piektdienās no 8:00 – 16:00. Pusdienas pārtraukums katru dienuno 12:00 – 13:00.

BANKAS REKVIZĪTI MAKSĀJUMU IESKAITĪŠANAI :

Saņēmējs: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa, reģistrācijas Nr.90000051970:

 

Saņēmēja konts

Konta numurs

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

LV50NDEA0000082264576

AS „Swedbank”

LV89HABA0551008762268

AS "DNB banka"

LV91RIKO0002010099688

AS „Citadele Banka”

LV64PARX0003846160003

Veicot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, maksājuma mērķī lūdzam norādīt :
fiziskām personām – nodokļu maksātāja vārdu, uzvārdu un maksāšanas paziņojumā norādītopersonas konta numuru (īpašumam); juridiskām personām – nosaukumu un reģistrācijas numuru.

 

Uzziņām: Finanšu nodaļas nodokļu administratori: privātmājas - tālr. 63601159 (11.kab.); dzīvokļu īpašumi - tālr.63601184, 63601188 (8.kab.), juridiskās personas - tālr.63601147 (51.kab.), piedziņas jautājumi – tālr.63601148. e-pasts: finanses@ventspils.lv.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: